1.1.08

MEMÒRIA RSE 2007: Govern corporatiu

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

Govern corporatiu

El govern de l'empresa va a càrrec de Josep Maria Canyelles en tant que projecte unipersonal i l'estratègia es gestiona per mitjà d'un Quadre de Comandament Integral [GRI 4.1]. Responsabilitat Global disposa de [GRI 4.8]:
Missió i Visió http://responsabilitatglobal.blogspot.com/2007/01/missi-i-visi-de-responsabilitat-global.html
Codi ètic www.collaboratio.net/mm/File/ca/codietic.pdf
Algunes polítiques. Fins a aquest moment hem definit per escrit aquestes tres:
§ Política ambiental www.collaboratio.net/mm/File/ca/politicaambiental.pdf
§ Política d'urbanitat www.collaboratio.net/mm/File/ca/politicaurbanitat.pdf
§ Política de llengües www.collaboratio.net/mm/File/ca/politicalinguistica.pdf
§ Política de compres (explicitada en aquesta mateixa memòria)

Haver abordat la descripció d’una política ambiental no s’ha de justificar ja que és habitual a les empreses. Disposar d’una política de llengües tampoc cal justificar-ho gaire tot i que ja no siguin tantes les empreses que en disposen. Respecte a la política d’urbanitat, entenem que juntament amb l’anterior formen part de les relacions que Responsabilitat Global manté amb la comunitat.

Per a moltes persones professionals i microempreses, les relacions amb la comunitat adquireixen una importància fonamental, molt més que les matèries relacionades amb els aspectes ambientals o econòmics que solen ser limitats. És per això que, sense desatendre altres matèries, hem prioritzat els aspectes comunitaris a l’hora de començar a definir les nostres polítiques de responsabilitat social.