19.1.08

El nou Consell de Responsabilitat Social dependrà del Ministeri de Treball i tindrà 46 consellers

Segons ha transcendit avui, el Consell Estatal d'RSE, que està pendent de crear-se, dependrà del Ministeri de Treball i Afers Socials, segons es recull en l'esborrany de reial decret que el regularà. La voluntat del govern espanyol d'ubicar l'RSE dins aquest ministeri, reforça el plantejament que ja s'ha vingut produint en els darrers anys, i lleva oportunitats de marcar una agenda de l'RSE més situada en clau estratègica. La lògica departamental del MTAS allunya l'RSE d'una posició central i li dóna un marcat caràcter laboral i assistencial, lluny de la visió prevalent en altres països com els nòrdics o britànics, o fins i tot del model més ambientalista alemany.

D'altra banda, també s'han sabut detalls de caràcter organitzatiu, com que el consell estarà presidit pel secretari general d'Ocupació i tindrà 46 vocals. S'apunta també que funcionarà com a observatori i que esdevindrà el marc de referència per al desenvolupament de l'RSE a l'Estat espanyol.

En concret, els 46 vocals tindran aquest origen: 12 de les organitzacions empresarials, 12 dels sindicats, 12 en representació i/o experts d'altres organitzacions de reconeguda representativitat en aquest camp i 10 en representació de les administracions públiques, que tindran un mandat de quatre anys. Pel que fa a l'estructura, disposarà d'un Ple que es reunirà trimestralment, una Comissió Permanent i grups de treball.

Entre les funcions del Consell hi ha promoure mesures de foment, especialment per a les pimes; emetre informes sobre iniciatives i regulacions públiques, o informar sobre el desenvolupament d'aquestes activitats a nivell estatal. En qualsevol cas, els informes, estudis, consultes i propostes no seran vinculants, i seran emesos pel Ple (excepte si hi ha una delegació). També està previst que promocioni els estàndars de les memòries d'RSE i les eines més adequades per a la seva elaboració i seguiment.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS