1.10.07

El CERMI demana al Congrés que aprovi el Projecte de Llei d'Infraccions i Sancions

Enguany es compleixen 25 anys d'ença que s'aprovà una de les lleis més significatives de la lluita per la inclusió de les persones de col·lectius amb disminucions, la LISMI, la llei que va promoure l'aleshores diputat Trias Fargas per a la insersió social d'aquest col·lectiu.

Però aquesta bona llei també ha estat després d'un quart de segle una de les més vulnerades. Ara algunes empreses afronten la inserció de col·lectius per mitjà de les polítiques de Responsabilitat Social però això no ha suposar en cap cas una permissivitat davant els incompliments d'una llei que, a més, ja disposa de vies legals d'escapada a través de la compensació.

Per això és correcte i interessant que el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) hagi sol·licitat als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que aprovin el Projecte de Llei per la qual s'estableix el règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Aquest projecte de llei va ser presentat el 16 de gener del 2006 i qualificat el 24 d'aquest mateix mes, per la qual cosa porta més 20 mesos en el Congrés dels Diputats, temps inusualment dilatat per a la tramitació d'una iniciativa legislativa d'aquestes característiques. Segons el CERMI, la regulació de les infraccions i sancions resulta necessària per garantir el dret a la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat, establert a la Llei 51/2003, de 2 de desembre. Per això, resulta urgent culminar amb rapidesa el tràmit del Projecte de Llei pel qual s'estableix el règim sancionador en aquesta matèria.

Més informació

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: