9.10.07

El repte de la flexibilitat laboral no avança al ritme desitjable

Només el 8% dels treballadors disposa d'un horari flexible, en concret un 9% de dones i un 8% d'homes. Aquestes dades a nivell estatal contrasten amb les europees, on la llibertat de jornada és una realitat per al 23% dels treballadors i són més els homes que les dones en aquesta situació.

La realitat es continua mostrant contrària als reptes de la competitivitat, productivitat i atracció del talent, ja que uns horaris tancats combinats amb una gran abundància de contractació temporal no és la millor manera de disposar d'unes persones compromeses amb l'empresa i la seva missió.

Malaurdament, moltes empreses han quedat ancorats en un model organitzatiu més propi de la societat industrial que la del coneixement, i es perpetua un sistema poc apte per a la nova economia i els nous requeriments de la societat.

Només Portugal està per sota, mentre que per la banda positiva destaca Alemanya, on gairebé la meitat dels treballadors té llibertat per a planificar el seu treball sempre que es compleixi amb el nombre d'hores i dies pactats. També França, on l'opció més habitual és adaptar els horaris d'entrada i de sortida, presenta uns nivells de penetració de la flexibilitat horària entorn del 25%.

Finalment, cal indicar que una de les fórmules de conciliació que a Europa funciona molt bé és la contractació a temps parcial. En aquest punt, les dades tampoc són positives ja que el mecanisme no acaba d'emprendre el vol. Mentre que a la UE eren un 18,5% del total els que treballaven a temps parcial, a l'estat espanyol són un 12%.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS