20.10.07

Amnistia Internacional critica la llei de la memòria històrica

A banda de les entitats per la memòria històrica, se'ns fa interessant, des d'una òptica del dret internacional, escoltar el punt de vista d'una organització com Amnistia Internacional. Entre les afirmacions que fan sobre aquesta Llei trobem les següents:


  • La llei de la memòria històrica està "molt allunyada del dret internacional" i, per tant, "no salda el deute pendent de l'Estat amb totes les víctimes que van patir greus violacions de drets humans i mai van obtenir veritat, justícia ni reparació".


  • El projecte de llei "ha millorat després del seu pas per la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats", però continua sent insuficient. L'organització posa l'accent en les víctimes de greus crims contra el dret internacional (tortures, execucions extrajudicials, desaparicions forçades...) "que el text deixa al marge de les indemnitzacions econòmiques i de les limitades vies per accedir a la justícia".


  • Absurditat del fet que la llei declara "il·legítims" els crims franquistes, una paraula que, en dret internacional, "no té cap valor jurídic". Amb aquest eufemisme, es renuncia a "l'oportunitat de garantir un recurs idoni i eficaç per a l'obtenció de la nullitat d'aquestes sentències. Per tant, no es garanteix el dret de les víctimes a obtenir justícia individualitzada i material".


  • La llei emblemàtica de Zapatero no assumeix la principal recomanació de la condemna del franquisme expressada el 2006 per l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa d'engegar "una comissió nacional d'investigació sobre les violacions de drets humans comeses sota el règim franquista" per aconseguir establir "la veritat sobre la repressió".

0 comentaris: