23.10.07

Seminari d'RSE per a empreses del sector TIC a Mataró

  • Responsabilitat Global desenvoluparà el seminari concebut per a aquest sector empresarial

  • L'esdeveniment tindrà lloc aquest dijous 25 d’octubre de 18.30 a 21.30 hores
Aquesta acció formativa s'emmarca en les accions que està desenvolupant l'IMPEM (Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró) per a fomentar la Responsabilitat Social de les Empreses, i específicament vinculada al nou conveni que s'ha firmat amb per a treballar l'RSE: la Fundació Tecnocampus, GENTIC (Grup d'Empreses de Noves Tecnologies i de la comunicació) i l'IMPEM han signat un conveni per treballar la igualtat d'oportunitats en aquest sector.

El seminari serà conduït per Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global.


La presència femenina en el sector TIC és molt minoritària per no dir quasi inexistent, davant d'aquesta realitat la voluntat de les parts és treballar per canviar aquest fet. D'entrada el conveni té els articles 3 i 4 on hi ha el compromís de treballar per la igualtat d'oportunitats i per la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

Aquesta col·laboració s'ha concretat en convidar les empreses associades a GENTIC a una sessió formativa sobre responsabilitat social com a primer pas per partir d'un mateix marc conceptual.

A partir d'aquí un 70% de les empreses associades passaran per una diagnosi de RS per explorar tots els àmbits i molt especialment el de la igualtat d'oportunitats.

Amb els resultats de la diagnosi hi haurà una fase d'anàlisi de la realitat de cada empresa i les accions aportar a terme, tenint en compte que la llei d'igualtat d'oportunitats (Ley orgànica 3/2007 de 22 de març) obliga a les empreses de més de 250 persones en plantilla a tenir un Pla d'Igualtat i nosaltres ens dirigim a pime i microempreses on les accions en aquest sentit són voluntàries i, per tant, de responsabilitat social.

L'IMPEM farà un acompanyament a aquestes empreses per la implantació de
les accions i una avaluació dels resultats, passats uns mesos per tal de millorar i avançar.

A part de treballar amb les empreses, l'objectiu més ampli és poder buscar accions estratègiques amb les escoles i instituts de la ciutat per tal de treballar aquest sector com a sortida professional de les noies estudiants. Aquest treball conjunt s'ha inciat aquest mes d'octubre i continuarà durant l'any 2008.


Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: