30.9.07

I Congrés Internacional: Conflictes, Conflictologia i Pau.

Els conflictes alteren d’una manera notable i fins i tot greument la vida de les persones i de les societats que els pateixen, conflictes de tota mena: personals, familiars, laborals, socials, polítics, internacionals...

Per a donar a conèixer i plantejar possibles solucions a problemes i mancances que generen conflictes, s’ha plantejat el I Congrés Internacional: Conflictes, Conflictologia i Pau.

I Congrés Internacional: Conflictes, Conflictologia i Pau
Iniciatives i projectes per viure en pau

Entre altres objectius, el congrés pretén proporcionar un punt de trobada i d'intercanvi entre professionals de la conflictologia pertanyents a universitats, centres d'investigació, associacions culturals, institucions especialitzades, ONGs i societat civil.
Però dels principals objectius del congrés és promoure i donar a conèixer les diferents xarxes de coneixement que s’han constituït entorn dels diversos àmbits de la mediació i resolució de conflictes. Cada xarxa és liderada per un gestor o gestora del coneixement i reuneix institucions i persones amb objectius específics de treball. Com a resultat de la dinàmica generada es faran aportacions finals en forma de publicacions, cursos, jornades, projectes de recerca, etc. que puguin ser utilitzades per a fer difusió d’aquest coneixement.


Responsabilitat Global pren part en el Congrés per a aportar les seves reflexions en una ponència i alhora liderant una xarxa de treball de la qual informarem oportunament en aquest espai.


El congrés serà un esdeveniment internacional en què hi ha prevista la participació de directors de programes, centres i instituts universitaris especialitzats en estudis de pau i conflictologia; ONG, fundacions i institucions especialitzades en el foment de la cultura de pau, responsables d’empreses sensibles en la resolució de conflictes...


Què és la conflictologia?
La conflictologia és la ciència a-disciplinària i transversal del Conflicte. Comprèn aquells coneixements científics, tècniques i habilitats orientades a l'estudi dels conflictes, les seves possibles causes i maneres de facilitar la seva solució pacífica. La conflictologia inclou sistemes i denominacions com Resolució de Conflictes, Resolució Alternativa de Disputes, Gestió i Gestió Alternativa de Conflictes, Arbitratge, Mediació, Negociació, Conciliació, Estudis de Pau, Cultura de Pau, Transformació de Conflictes, Irenologia, entre altres maneres d'analitzar i solucionar conflictes.

Direcció: Dr. Eduard Vinyamata, director del Campus per la Pau i la Solidaritat
Coordinació: Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Campus per la Pau i la Solidaritat (UOC)
Comitè científic: Dr. Ami Carpenter (Institute for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University), Dr. Francisco Jiménez (Instituto de Paz y los Conflictos, Universidad de Granada), Dr. Ian MacDuff (Director New Zealand Centre for Conflict Resolution, Victoria University of Wellington), Dr. Vicent Martínez (Càtedra UNESCO de Filosofía para la Paz, Universitat Jaume I, Castelló), Dr. Lorenzo Prats (Assessor del Gabinet del Ministeri de Justícia), Dr. Tom Woodhouse (Center for Conflict Resolution, University of Bradford).


Enllaç al web del Congrés

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS