9.10.07

Convenció catalana del canvi climatic

La política de lluita contra el canvi climàtic es basa en objectius a mig i llarg termini, però també en començar a actuar de manera immediata. El repte global que suposa el canvi climàtic, la urgència per complir els nostres compromisos internacionals en relació al Protocol de Kioto, així com la necessitat de definir una posició del país en el futur, fan imprescindible compartir visions i impulsar sinèrgies entre les polítiques públiques, la iniciativa privada i l'acció personal i col·lectiva de la ciutadania catalana.

Per aquest motiu, el Govern de Catalunya es proposa elaborar, a partir d'un procés de participació i concertació amb la societat catalana, el Pla d'acció per a la mitigació del canvi climàtic per al període 2008-2012, impulsat per l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic.

Aquest Pla recollirà una sèrie d’accions a realitzar dins les mesures d’actuació en sectors difusos. Tanmateix, també s'hi inclouran:

  • Accions destinades a millorar la diversificació de fonts energètiques per tal de reduir la dependència dels combustibles fòssils.

  • Accions destinades a la millora de l’eficiència i l’estalvi energètic.

  • Accions orientades a millorar la reducció d’emissions de les indústries incloses a la Directiva del comerç d’emissions.

El Pla ha de permetre assegurar la reducció de 5,33 milions de tones anuals de gasos amb efecte d'hivernacle a Catalunya en aquest període. Aquest procés de participació es concreta en la Convenció Catalana del Canvi Climàtic, un àmbit de treball compartit que culminarà a finals d'any amb la definició del Pla d'acció per a la mitigació del canvi climàtic 2008-2012 i que, alhora, obrirà un procés continuat que ens durà a la definició d'una estratègia de mitigació i d'adaptació.

Per aquests motius, es convida formalment a la sessió inaugural de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic, que tindrà lloc a Barcelona el dimecres 17 d'octubre de 2007 a les 9.30 hores, al World Trade Center, on s'hi conviden representats de les institucions i les entitats catalanes dels àmbits econòmics, socials i acadèmics i els ens locals.

- Més informació
- Dossier de presentació de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic
- Declaració a favor del compliment del Protocol de Kyoto a Catalunya

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: