23.10.07

La col·laboració empresa - societat bàsica per a millorar l'ocupabilitat dels col·lectius més exclosos

Amb l’objectiu de dinamitzar la xarxa de recursos laborals existents al barri del Casc Antic i del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, la FUNDACIÓ COMTAL va organitzar una FIRA DEL TREBALL aquest divendres 19 d’octubre, de la qual ja vam informar.

Amb aquest acte han volgut habilitar un espai en el territori, proper i accesible, on recullir la informació bàsica del mercat de treball, un espai de trobada entre els dos protagonistes principals de la intermediació laboral: les persones amb voluntat de treballar i les empreses amb necessitat de personal.

Al vespre es va fer una taula rodona amb la participació de la iniciativa social, els comerços i l'administració pública, a més de la col·laboració de Responsabilitat Global.

Algunes de les idees que ens van semblar interessants:

· El comerç compleix una gran funció social, equilibra i dóna cohesió al territori. I en aquest moment el perfil està canviant ja que els immigrant estan majoritàriament en el comerç.
· S'ha creat la Xarxa Laboral del Raval, que pretén sobretot fomentar l'autoocupació. I ho fan per mitjà de la col·laboració entre 21 organitzacions.
· Moltes persones provinents de la immigració van topant amb problemes per la manca d'informació o per la manca d'accés a recursos. Amb el suport d'aquestes entitats que treballen en la proximitat miren de resoldre-ho.
· La dignitat és molt important. Una senyora que feia neteja de cases va muntar el seu propi negoci i malgrat que no guanyava tants diners havia millorat la seva autoestima, havia passat de sentir-se "la negra de la neteja" a ser valorada socialment i en els seus entorns com una emprenedora.
· El paper de les institucions i les organitzacions socials avui és plenament complementari i fan funcions diferents. Si Barcelona Activa disposa dels recursos per a fer certes formacions, oferir certs equipaments o arribar a certs col·lectius, les entitats de base poden fer el procés d'acompanyament en la proximitat, arribar a d'altres col·lectius...

Responsabilitat Global va fer una presentació del sentit de l'RSE en les empreses i com afecta també el context de les Pimes. Totes les intervencions van tenir dos eixos comuns: la necessitat d'aprofundir en la col·laboració entre les parts (empresa - iniciativa social - administració pública) i la rellevància de l'emprenedorisme.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: