15.10.07

Jornada d'ANUE sobre l'Aliança per al Desenvolupament

Jornada
ALIANÇA PER AL DESENVOLUPAMENT:
Cap a la fi del camí per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni

25 d’octubre del 2007
Casa Àsia · Av. Diagonal 373 · Barcelona

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni representen una aliança mundial per al desenvolupament. Aquest acord deixa clar que la responsabilitat principal dels països és treballar per assolir els primers set objectius; han de complir amb la seva part per garantir una major responsabilitat davant dels seus ciutadans i un ús més eficient dels seus recursos. Però, perquè els països en desenvolupament compleixin els set primers objectius, és absolutament fonamental que els països més rics compleixin una part del seus acords: una ajuda efectiva, més reducció sostenible del deute i regles de comerç més justes abans del 2015.

Amb aquesta jornada, l’Associació per a les Nacions Unides, vol donar als tècnics, professionals del desenvolupament, voluntaris i societat civil en general, un marc de referència sobre aquest objectiu que ens apropa a la fi del camí per assolir els objectius del Mil·lenni per al 2015.

“Cada país ha de ser responsable del seu desenvolupament i cal, sobretot, una gestió eficaç dels recursos de les administracions públiques. Cal utilitzar els fons de manera eficient i transparent, assegurant que les ajudes per al desenvolupament s’utilitzin per al foment de la capacitat dels països”


Tríptic

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: