26.10.07

El planeta s'acosta al punt de no retorn

Noves dades procedents d'estudis científics ens alerten de la tendència cap al desastre global si no s'hi posa remei ràpidament. Però cada cop més, se'ns adverteix que podem estar a prop d'un punt de no retorn. En aquesta ocasió es tracta d'un informe del PNUMA, el Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient, que adverteix que l'ésser humà està vivint per sobre de les seves possibilitats

En els últims 20 anys, la comunitat internacional ha reduït en un 95% la producció de químics que afecten la capa d'ozó, ha creat un tractat de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i ha augmentat el nombre d'àrees terrestres protegides fins a cobrir el 12% de la superfície de la Terra...

Però no n'hi ha prou. L'informe, preparat per 390 experts i denominat Geo 4, adverteix de la ràpida perduda de biodiversitat i de la greu amenaça del canvi climàtic. Els investigadors creuen que l'amenaça és tan urgent que calen grans retallades en els gasos d'efecte hivernacle. En els països desenvolupats, aquesta reducció hauria d'arribar a entre el 60% i el 80% en 2050

Segons l'ONU, hi ha diversos motius pels quals la Humanitat pot haver d'afrontar seriosos problemes. Entre altres, fan referència als següents:


Canvi climàtic: Els nivells de diòxid de carboni són els més alts dels últims 500.000 anys. La mitjana global de temperatura pujarà entre 1,8 i 4 graus en aquest segle.

Pol·lució atmosfèrica: Dos milions de persones moren cada any a causa de la pol·lució atmosfèrica.

Població: Els 6.100 milions actuals suposen un augment del 34% respecte a fa 20 anys. I la xifra podria arribar a els 9.700 milions per al 2050

Conflictes: Més de 8 milions de persones han mort de manera directa o indirecta com a conseqüència de la guerra des de 1960

Aigua: El creixement del consum suposa que el 10% dels rius més grans no arribi al mar en algun moment de l'any. Tres milions de persones moren cada any a causa de malalties relacionades amb l'aigua. 1.800 milions de persones s'enfrontaran a serioses restriccions al 2025

Accés al web de l'informe
Web del PNUMA

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: