18.10.07

Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa

Avui 17 d'octubre és el Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa. I prop de 1.000 milions de persones segueixen vivint amb menys de 1 dòlar al dia. També la distribució de la riquesa continua sent desigual, tant en l'interior d'un mateix país, com entre països. Les desigualtats més evidents es troben a l'Amèrica Llatina i el Carib, i també a l'Àfrica Subsahariana, on el 20% de la població més pobra representa tan solament el 3% del consum nacional.

Per la seva banda, Àfrica subsahariana és encara la regió del món amb major proporció de persones vivint en la pobresa. Si no es reforcen les accions de lluita contra la pobresa, en l'any 2015 seran 800 milions de persones les quals visquin amb menys de 1 dòlar al dia, i no els 420 milions fixats en la fita plantejada per a l'objectiu número 1 dels Objectius del Mil·lenni.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: