29.10.07

Responsabilitat de caixes i bancs en dubte


L'ONG Intermón ha denunciat que les persones d'origen immigrant paguen fins a un 5% més en les seves hipoteques.


Tot i que les dades definitives de l'estudi no es coneixeran fins al 2008, segons les dades aportades per ara per l'organització, els titulars immigrants d'hipoteques paguen de mitjana entre el 3% i el 5% més que els autòctons pels seus crèdits.


Si es demostra que això és així les entitats financeres, ja siguin bancs o caixes hauran de fer una profunda reflexió sobre el sentit de la seva responsabilitat social. Per a les caixes d'estalvis, programes com els microcrèdits constitueixen un pedra angular de la seva RSE donada la realitat de moltes persones que no poden accedir al crèdit convencional. Però les dades que aporta Intermón no serien compatibles amb una veritable política d'RSE, ja que constituiria una discriminació en tota regla.

Són moltes i diverses les accions d'aquestes entitats que fan qüestionar el seu compromís amb la responsabilitat social. Alhora plantegen actuacions força interessant en la seva política d'RSE. Tot plegat ens dóna una imatge poc definida però amb una tendència vers la millora de la gestió de l'RSE. La realitat ambivalent, però, es manifesta constantment, com ara amb aquesta denúncia que fa Intermón Oxfam.

El millor antídot contra aquestes sospites és la transparència. Tant de bo que les mateixes entitats finaceres s'apressessin a aportar les seves pròpies dades!


Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: