27.10.07

Pèrdua de reputació: menys valor per a OHL i menys legitimitat per a l'Estat

En la Nova Economia el valor de les empreses té un alt component basat en els seus actius intangibles, entre els quals el valor de la marca i la reputació. És per això que per a les empreses cotitzades l'RSE actua com un fixador de valor, disminuint-ne la volatilitat per la via de la gestió del risc.

Des d'aquest punt de vista, es fa interessant observar com els agents implicats en el desastre del TGV s'estan veient afectats.

Per una banda els agents públics, que amb actuacions manifestament tan greus pel que fa al seu impacte, i presumptament pel que fa la mala gestió, no perden un valor borsari que no tenen però perden el seu equivalent, que en aquest cas seria legitimitat.

Per altra banda, l'empresa més directament implicada, OHL, va perdre més d'un 2% de cotització fa un parell de dies i la taca en la seva reputació no serà fàcil d'esborrar.

Potser hauria estat més raonable per a l'interès de les dues parts mirar d'arribar a un acord pactat de rescissió del contracte, que no afectés la reputació mútua. Però aquesta possibilitat ja s'ha fet inviable quan s'han produït les acusacions respectives i fins i tot les sospites d'actuació deliberada.

Finalment és possible que el tema acabi als tribunals i que, després d'un llarg període, l'Administració es vegi obligada a pagar el que està estipulat en el contracte, import al qual se li pot afegir una indemnització per danys a la imatge corporativa. I és que té més valor aquesta imatge que el contracte que es pugui perdre! El que succeeixi aquests dies i la imatge que se'n desprengui i els ressentiments que quedin, afectaran la seva cotització borsària i -és prou evident- futurs contractes amb les administracions socialistes.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS