21.10.07

Responsabilitat Social d’una Empresa anomenada Administració

La incorporació de pràctiques i compromisos de Responsabilitat Social (RSE) en un nombre creixent d’empreses i alhora l’interès amb què el sector públic veu aquest fenomen i mira de fomentar-lo, estan augmentant la intensitat de la pressió que les Administracions Públiques tenen per tal d’assumir un enfocament que ja no és merament de l’ètica pública sinó que amb l’RSE pren un caràcter més ampli.

L’RSE aplicada a l’Administració (aleshores RSA) pren una dimensió tan tàctica com estratègica, tan operativa com política. No només ha de servir per a millorar processos, sinó per a (re)conquerir legitimitat, no només ha de buscar l’efectivitat, sinó que ha de millorar la creació de valor per a totes les parts.

Quan un Ajuntament tria l’oferta més econòmica en una licitació, ha de saber que està actuant, com qualsevol empresa, d’acord amb l’interès del seu compte d’explotació o pressupost públic. Però aquella elecció més econòmica pot comportar altres costos per a la societat. Si els productes vénen de més lluny poden comportar més emissions de CO2, més afectació a la mobilitat, per no dir que algunes compres poden tenir darrere conculcacions de drets humans.

La principal responsabilitat del sector públic davant la societat és avui sens dubte fer un ús eficient dels seus recursos i el seu poder de compra, per la via d’integrar transversalment la complexitat. No parlem només de les formes sinó de la capacitat real de generar impactes. El seu poder de compra (16% del PIB a la UE) condicionat a criteris d’RSE tindria prou capacitat per canviar les condicions del mercat. Mentre encara demanem el 0’7% per a cooperació amb els països pobres, no ens adonem que apuntar cap un canvi en les condicions de mercat és possible si hi ha voluntat.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS