5.9.07

Més retirades de joguines de Mattel

No és que tinguem res contra Mattel! Però quan les notícies es van desencadenant en cascada generen un major interès...

Vam parlar del problema de les subcontractacions a empreses de països amb poca regulació i la necessitat de garantir la Responsabilitat Social al llarg de la cadena de producció i subcontractació.

I novament torna a saltar la notícia: Mattel retirarà 1.580 joguines amb més plom del permès

Veure escrit anterior
Notícia a El Periódico català castellà

Traducir CASTELLANO
Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS