2.9.07

Contra la desertificació


La desertificació és una amenaça real no solament al continent africà, sinó que a la mateixa península ibèrica hi ha indicis del que podria ser un avenç en les zones de risc de desertificació.

L'erosió de terres fèrtils i la deforestació i, sobretot, la sobreexplotació dels recursos hídrics formen part de les causes de la situació que patim nosaltres i una tercera part del planeta.

Haver estat una setmana d'aquest agost, en el seu hivern, al desert més àrid del món, el desert d'Atacama al nord de Xile, potser ens ha fet augmentar la sensibilització per aquest perill. Però sobretot ens ha fet comprendre tres coses.

  1. La primera que hi ha zones desèrtiques naturals, que sempre han existit i que també hi ha hagut comunitats humanes que han après a conviure-hi, en condicions duríssimes. Però en una harmonia que les actuals poblacions no saben mantenir.


  2. La segona és que les zones desèrtiques van avançant, i que aquest fet és causa tant de les condicions climàtiques com de l'acció humana.


  3. La tercera és que l'ús que es fa del pocs recursos hídrics acostuma a ser nefast. Fer servir aigües d'extracció subterrània per al transport en una gran tuberia dels minerals de les mines, fent-la finalment no apta per al consum humà no és una solució sostenible i pot acabar esgotant els aqüífers que miraculosament arriben a travessar subterràniament zones on no ha plogut durant decennis.


Saludem les experiències per a l'obtenció d'aigua a partir de la humitat marina, per mitjà d'unes teles que de nit retenen la humitat i va gotejant-ne l'aigua, que és aprofitada. També sembla que les dessaladores marines poden començar a posar-se en pràctica. I també ens va semblar molt interessant veure un camp de golf sense herba!

L'editorial de la Vanguardia (02/09/07) deia que "fins a ara, les preocupacions dels governs i els organismes internacionals han posat l'esforç en la lluita contra el canvi climàtic i en la defensa de la biodiversitat del planeta. En canvi, la desertificación ha quedat relegada a un segon nivell d'atenció política. Per exemple, la Unió Europea tot just ha intervingut en la qüestió, enfront de qui creuen que hauria de liderar aquesta lluita de la mateixa forma que ha fet amb el canvi climàtic".

Per això, estarem atents a la VIII Conferència de les Nacions Unides contra la Desertificació, que comença demà a Madrid i que aplegarà 2.000 experts de 200 països.

Traducir CASTELLANO
Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS