21.9.07

Encontro de entidades colaboradoras con ANUE en Barcelona

Notícia extreta de www.igadi.org
Encontro de ANUE coas asociacións colaboradoras do Estado español. (Na foto, de dereita a esquerda, Angels Mataró, directora de ANUE; Josep María Canyelles, especialista en responsabilidade social; Virxinia Romero, vicedirectora do Igadi; Xavier Pons, de ANUE; e dous colaboradores de ANUE. ©igadi.org).

Os pasados 17 e 18 de setembro de 2007 celebrouse en Barcelona un encontro que, organizado pola Asociación para as Nacións Unidas en España (ANUE), reuniu a representantes do Igadi, o Centro Unesco de Euskal Herria (Unesco Etxea) e da Asociación Deporte, Desarrollo y Paz. En esta ocasión, o Igadi, que desde febreiro do 2003 se encarga de difundir os contidos propios de ANUE en Galicia, foi representado pola súa vicedirectora, Virxinia Romero.

A xuntanza serviu para comezar a deseñar as liñas mestras de actuación para o vindeiro exercicio, ademais de para coñecer as principais actividades que ANUE vai desenvolver en 2008, entre as que sobresaen as relativas á celebración do 60 aniversario da Declaración dos Dereitos Humanos.

Destaca tamén a presenza no encontro de Josep Maria Canyelles, especialista en materia de RS (Responsabilidade Social) e máis concretamente no campo da Responsabilidade Social dos Territorios (TSR) tema de interese común que se traballará conxuntamente nun futuro próximo.

Font