26.9.07

Dia Internacional de les Llengües

Amb motiu del Dia Internacional de les Llengües, que se celebra avui, volem fer-nos ressò d'aquesta notícia donada a conèixer des de la Comissió Europea. Hem defensat en altres moments la necessitat d'anar incorporant els aspectes lingüístics dins la materialitat i la gestió de la Responsabilitat Social. Anirem desenvolupant models i reflexions per a aquesta incorporació.


La Comissió recorda que la responsabilitat de defensar l'oficialitat del català a la UE és exclusiva del govern espanyol

La UE elogia el model lingüístic de Catalunya

Un informe del grup sobre Multilingüisme de la Comissió Europea elogia el model bilingüe d'educació de Catalunya, el País Valencià, Euskadi i Galícia. L'informe surt al pas així de les campanyes que afirmen que el castellà està perseguit al nostre país

EUROPA PRESS
Brussel·les. 26.09.2007

El grup d'Alt Nivell sobre Multilingüisme creat per la Comissió Europea l'any 2005 ha elogiat el model bilingüe d'educació que se segueix a Euskadi, Galícia, Catalunya i el País Valencià en un informe acabat de publicar a Brussel·les.

"Les comunitats bilingües integrades per habitants d'una llengua local o minoritària i per habitants d'una llengua majoritària són un important laboratori de bones pràctiques en el marc de l'objectiu que s'ha marcat la UE de promoure el multingüisme al conjunt de la Unió", afirma l'estudi.


L'informe destaca que els mètodes d'immersió lingüística s'han de difondre a tota la Unió

"En aquest context", afegeix l'informe, "s'ha fet referència al know-how adquirit als col·legis bilingües d'Euskadi, Galícia, Catalunya i el País Valencià, en els quals s'han implantat des de fa dècades mètodes sofisticats d'immersió lingüística i programes especials de formació per a professors".

Els experts destaquen que aquests mètodes "s'ha de difondre a la Unió, així com la promoció del bilingüisme passiu, la gestió dels conflictes lingüístics i la del multilingüisme a empreses i en l'administració pública".

Pel que fa a la possibilitat que les llengües pròpies d'Euskadi, Galícia i els Països Catalans es poguessin unir a les 23 llengües oficials de la Unió, el comissari de Multilingüisme, Leonard Orban, va deixar clar que aquest afer afecta exclusivament l'Estat membre, i que la Comissió no té competències per promoure'n l'oficialitat.

Font: Avui

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS