26.9.07

"Parlem de comerç!" abordarà la Responsabilitat SocialCicle de debats al voltant del comerç urbà Parlem de comerç!

L'Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona va començar fa dos anys una tasca formativa, de recerca i de divulgació en relació amb tot allò que fa referència al comerç urbà de les ciutats, desenvolupant en aquesta matèria un nou vessant de col·laboració amb els municipis i els ens locals de la demarcació de Barcelona.

El Màster en gestió i ordenació del comerç urbà, que l'Àrea de Comerç imparteix en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya, i les Beques Comerç i Ciutat, adreçades a persones en curs de realitzar doctorats, projectes final de carrera, estudis de Màster o mestratge o postgraus vinculats directament amb el comerç urbà i de proximitat, són el resultat d'aquest propòsit formatiu i de recerca que des de la Diputació hem impulsat de forma capdavantera en l'àmbit de les administracions públiques.

Ara, amb el Cicle de debats al voltant del comerç urbà Parlem de comerç! , volem difondre i posar en comú aquest coneixement i investigació en un diàleg interactiu sobre temes monogràfics i estratègicament escollits, per part de persones estudioses i professionals del món del comerç urbà.

Temes a tractar:
-La gestió del comerç més enllà de la Regidoria de Comerç.
-Implicació de l'ajuntament en el desenvolupament i l'èxit d'una empresa comercial.
-Responsabilitat social corporativa en el comerç.
-Les fonts de finançament supramunicipals per a la realització de polítiques municipals de comerç .
-La potestat normativa dels ajuntaments a debat: límits en la regulació del comerç.

El debat del mes de febrer del 2008 abordarà la Responsabilitat Social en el Comerç

Informació Cicle de Debats
Quadríptic informatiu del cicle de debats [en format pdf, 1,71 Mb]

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS