23.9.07

Barcelona, ciutat contaminadíssima


Malgrat que els seus habitants no en siguin conscients i que la realitat no sembla ser aquesta, un estudi de l'Organització Mundial de la Salut ha situat Barcelona com una de les ciutats amb un nivell de contaminació atmósferica més elevada d'Europa.

En un llistat que inclou 14 grans ciutats europees (dintre d'una selecció integrada per 26 urbs de tot el món), la capital catalana apareix com la tercera capital d'Europa amb un major concentració de partícules sòlides en suspensió, el contaminant que més procupa pels seus efectes en la salut.

Segons llegim a la Vanguardia, les partícules amb un diàmetre de menys de 10 micres s'incrusten en els alvèols i ocasionen algunes malalties cardiovasculars i respiratòries. La ciutat de Barcelona presenta una concentració mitja de més de 55 micrograms per metre cúbic de partícules sòlides en suspensió (mentre que el conjunt de la regió metropolitana se situa en uns 50 micrograms), pel que supera els nivells d'aquest tipus de contaminació de grans capitals europees, com Milà, Berlín, Oslo, Hèlsinki, Budapest, Viena, Munic o Amsterdam.

Sorprenentment, l'atmosfera en la ciutat de Barcelona apareix la vuitena de les 26 urbs analitzades per aquest estudi. La capital catalana està molt més bruta de partícules que la grans ciutats d'importància mundial com Nova York, Tòquio, Hong Kong o Mèxic.

Aquest informe s'ha donat a conèixer per a presentar un estudi que dóna suport el pla de reducció de la contaminació que implantarà la Generalitat en 75 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, que fins a 2010 permetrà millorar la qualitat de l'aire. Això comportarà un benefici clar per a la salut en una ciutat com Barcelona.

Ara caldrà la màxima transparència al voltant de les accions a plantejar i les seves suposades virtuts, ja que aquest pla, que contempla, entre altres mesures, la limitació a 80 quilòmetres per hora de la velocitat màxima en algunes vies ràpides de l'àrea de Barcelona, aspecte en què no tothom està d'acord ja que no està prou demostrat que aquesta mesura tingui un efecte positiu.

En allò que tothom està d'acord és a reduir la concentració de partícules, ja que el nombre de morts que es podrien evitar cada any ascendiria a 3.500, segons el cap del pla europeu contra la contaminació urbana, i a més augmentaria de gairebé catorze mesos de l'esperança de vida, segons responsables del pla de la Generalitat de Catalunya.

Un dels perills més grans de les actuacions públiques és que sovint -i peculiarment!- no responen a una visió global, i que els remeis que plantegen no tenen en compte el conjunt de circumstàncies. En aquest cas, cal tenir en compte les dificultats amb què ja es troba la circulació viària al voltant de Barcelona. Provocar-hi un major col·lapse pot ser una manera de fer més evident la insostenibilitat del model, però a costa d'afectar negativament a moltes persones.

Seria convenient que tota mesura encaminada a disminuir la mobilitat automobilística anés clarament acompanyada de millores en els serveis públics de mobilitat, castigant aleshores molt més les solucions menys sostenibles.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS