30.9.07

Sense llei estatal d'Accés a la Informació pública

En ocasió del Dia Internacional del dret a Saber, que se celebrarà el pròxim dia 28 de setembre, quinze ONG espanyoles denuncien que el govern espanyol no ha complert la seva promesa electoral d'adoptar una llei d'accés a la informació pública que garanteixi la transparència del govern i de totes les administracions públiques i que es trobi al nivell de les quals ja existeixen en la majoria dels països de la Unió Europea.


Les ONG que formen la Coalició Pro Acceso exigeixen al Govern i a tots els partits polítics que adoptin una llei d'accés a la informació pública que compleixi amb els estàndards europeus i internacionals.“Tots els ciutadans tenen el dret a saber com es prenen les decisions dintre de
qualsevol administració pública i a conèixer com es gasta els diners dels
contribuents. La millor eina per a garantir el ple reconeixement i exercici
d'aquest dret és l'existència d'una llei específica d'accés a la informació.”Aquestes són declaracions d'Eva Moraga, advocada de Access Info Europe, ONG membre de la Coalició. Així mateix afegix que “una llei d'aquest tipus ha de ser prioritària per a tot partit polític i tot Govern que estigui veritablement compromès en la lluita
contra la corrupció”.

El dret d'accés suposa que qualsevol persona pot sol·licitar informació a qualsevol organisme o entitat públics o a qualsevol entitat privada que realitzi funcions públiques, sense haver de justificar els motius pels quals se sol·licita la informació o l'ús que se li va a donar a la mateixa. El dret d'accés a la informació és un dret humà reconegut pel dret internacional i per nombroses constitucions i lleis nacionals en tot el món. En aquest context, és inacceptable que Espanya sigui, juntament amb Grècia, un dels dos únics països de la Unió Europea amb més d'un milió d'habitants que no tenen una llei específica reguladora del dret d'accés a la informació.

La Coalició Pro Acceso ha definit els nou principis essencials que haurien de recollir-se en una futura llei espanyola d'accés a la informació, basant-se en la legislació i la pràctica en més de 70 països del món que tenen lleis d'accés a la informació així com en la Recomanació 2000 del Consell d'Europa sobre l'accés a documents oficials:  1. El dret a la informació és un dret de tots.

  2. El dret s'aplica a totes les entitats públiques, a tots els poders de l'Estat i a totes aquelles entitats privades que realitzin funcions públiques.

  3. Realitzar sol·licituds ha de ser senzill, ràpid i gratuït.

  4. Els funcionaris tenen l'obligació d'ajudar els sol·licitants.

  5. Principi de publicitat de la informació: el secret i la denegació d'accés han de ser l'excepció.

  6. Les denegacions d'accés han de limitar-se i estar degudament motivades.

  7. Tota persona té dret a recórrer les denegacions d'accés o la no contestació a les sol·licituds realitzades.

  8. Les entitats públiques, a iniciativa pròpia, han de posar a la disposició del públic informació bàsica i essencial sense que sigui necessari realitzar una sol·licitud.

  9. El dret d'accés a la informació ha de ser garantit per un òrgan independent.

Web: http://www.proacceso.org/Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS