1.6.14

Es posa en marxa "El país que volem" per fomentar la participació ciutadana en la construcció del nou estat


EL PAÍS QUE VOLEM és un exercici de construcció de sobirania ciutadana que, pel sol fet de donar-se, canviarà el país i el paper de la ciutadania en la nova democràcia que, en qualsevol cas, cal regenerar.

Des de l'inici, vol construir el procés amb el màxim de sectors del país, quan més plurals i transversals millor, que li donin legitimitat com a projecte de país, sectors que tinguin la més àmplia i complementària capacitat de convocatòria.

L'objectiu es crear un procés participatiu i plural en què la ciutadania plantegi els principals reptes i les diverses propostes sobre les estructures socials, polítiques, econòmiques, culturals i ambientals per viure en un país millor. I ser un espai de resposta a les preguntes sobre el procés d’independència i les seves conseqüències.

Fase 1. Abril - Desembre 2014

Presentar Reptes i Propostes.Organitzar activitats
Fins a finals del 2014, cada persona o col·lectiu pot plantejar els reptes clau del país i les propostes per fer-hi front. Els col·lectius, entitats, organitzacions, universitats... poden inscriure activitats i poden aportar les conclusions que hi generin en forma de Reptes i Propostes

Fase 2. Gener - Febrer 2015

Prioritzar reptes i propostes
En començar el 2015 les persones i col·lectius inscrits podran indicar quins són els reptes i les propostes més adequats, rellevants, prioritaris... per construir el país que volen..

Fase 3. Març - Abril 2015

Publicar i difondre Reptes amb Propostes.
Per Sant Jordi de 2015 es publicarà en paper i en el web - en format viqui - els resultats del procés, amb les diverses i plurals propostes recollides per fer front als reptes clau.


Alguns exemples que ja estan al web:


20-05-2014 DAVID ALONSO GRAS
EVITAR LA CORRUPCIÓ
La corrupció, tant en forma de malversació de fons públics com d'economia submergida, afecta a la qualitat de vida i benestar de tota la població. S'ha demostrat diverses vegades que si no hi hagués economia submergida tots nosaltres podríem pagar menys impostos.

07-05-2014  Miquel Morell Mestre
LA TRANSPARÈNCIA EN LES INSTITUCIONS PUBLIQUES
Privilegis dels càrrecs públics i dels politics

29-05-2014 Pablo Ortizn Navarro
Com aconseguir una agricultura sostenible, sobirana i eficient?
L'agricultura ecològica es va crear com la manera definitiva per cultivar de la millor manera, però les legislacions actuals europees han entorpedit aquesta voluntat per manca de criteri tècnic. D'altra banda, l'agricultura transgènica va arribar amb grans promeses tècniques, però els consumidors no li han trobat cap avantatge. En aquest context és l'agricultura integrada la que sembla més favorable, però de ben segur que el model òptim combina aquests tres existents.


Qui som

Diverses entitats de la societat civil catalana estem endegant el projecte El País Que Volem com un procés obert a totes les persones i entitats dels diversos sectors i territoris que, més enllà de la consulta i del seu resultat, veuen la necessitat de prendre part en un procés no partidista d'imaginar el país; un procés en què la ciutadania, de forma col·laborativa, participativa i plural, pugui plantejar-se els principals reptes que té com a país i les diverses propostes plurals sobre com ha de ser l'organització social, política, econòmica, cultural i ambientals per viure en un país millor.
Per facilitar el projecte hem creat l'associació El PAÍS QUE VOLEM formada per persones que assumeixen la gestió del procés. Les primeres Entitats que estan iniciant el projecte, són:

ENS DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANAFUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA

0 comentaris: