16.6.14

La Responsabilitat Social ajuda a millorar la destinació turística del Penedès

Penedès Destinació Turística Responsable: Jornada de cloenda al Vendrell
  • El compromís dels operadors pot afavorir que es valori per l'autenticitat, la sostenibilitat i l'excel·lència.
  • El projecte Penedès Destinació Turística Responsable ha permès descobrir que uns atributs de responsabilitat i sostenibilitat poden enriquir els actius del territori i millorar-ne l'atracció turística.
  • La iniciativa s'ha portat a terme durant un any amb 20 empreses, 5 de cada destinació: el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Igualada.
  • Divendres 6 de juny es va celebrar la jornada de cloenda amb les empreses participants del Vendrell, organitzada per l'associació empresarial Impulsa Penedès.
El projecte Destinació Turística Responsable ha estat liderat per la Fundació Pro Penedès, ha tingut el suport econòmic del SOC de la Generalitat de Catalunya, la implicació del Ajuntaments , la participació d’empreses i l’acompanyament expert de Vector5 · Excel·lència i Sostenibilitat.

Aquest projecte pilot s’ha desenvolupat en quatre municipis del Garraf, l’Alt i Baix Penedès i l’Anoia: Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, el Vendrell i Igualada, amb 5 empreses participant en cada territori, totes elles del sector turístic tot i que en un sentit molt ampli, des d’allotjament, fins a transport, passant per entitats culturals, comerços, esdeveniments, esport...

La diversitat de dimensió i activitat de les empreses participants no és casual sinó que respon a una voluntat de transmetre una manera de gestionar les empreses de manera més responsable que ateny qualsevol àmbit i forma empresarial. La majoria han estat microempreses i pimes, però també fundacions i un emprenedor.

Malgrat la complexitat i abast del projecte, es va dimensionar de manera que cada empresa pogués participar-hi amb una metodologia dissenyada per Vector 5 que els resultés molt senzilla i que donés resultats concrets. Així la sensibilització i la formació va poder arribar a molts més operadors que els participants; la identificació de bones pràctiques ha donat lloc a una fitxa publicable per a cada empresa on es vincula la seva RSE amb el model de negoci; i l'acompanyament ha permès que cada empresa disposi de propostes de millora i d'alguna concreció com ara documents de compromisos ètics, infografies d'RSE, assessorament en bon govern, i altres, segons les necessitats identificades en cada organització.

L'acte, celebrat a l’auditori de la Casa-Museu Vil·la Casals, ha estat obert per l'alcalde del Vendrell, Marti﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽l Vendrell, Marten sque ñi millorar els impactes.en definitiva serveix per sumar esforturí Carnicer, que ha estat present en totes les intervencions i a la cloenda ha ressaltat les oportunitats que brinda l'RSE per al territori.

Gemma Sivill, gerent de la Fundació Pro Penedès, entitat líder de la iniciativa, s’ha mostrat molt satisfeta pels resultats d'un projecte que no ha sortir del no res sinó que feia anys que al Penedès es treballava en el foment de la responsabilitat social i el territori socialment responsable. Enguany el que hem fet ha estat aplicar-ho a un sector cocret, el turisme, i ampliar-ho a tot el Penedès.

Josep Maria Canyelles, soci consultor de Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat, empresa que ha dirigit el projecte, ha descrit com s'ha portat a terme i què ha permès. Ha destacat que la principal dificultat quan treballes amb microempreses i empreses petites és que inicialment comprenguin que no estem parlant de filantropia sinó d'un enfocament netament empresarial, que cada cop més les organitzacions que aspiren a l'excel·lència van incorporant com a mostra de bona gestió. També ha fet esment a la importància per a aquest tipus d'empreses que el reconeixement els vingui d'experts i institucions, ja que de vegades ja una certa prevenció a exhibir un mateix la feina ben feta. Abordant el repte respecte al turisme, ha explicat que una potència turística com Catalunya té el repte de millora del percentatge de turistes que tornin, tot fent veure que amb màrqueting i qualitat no n'hi ha prou i que per desenvolupar el sentit d'autenticitat que avui busca un segment creixent de turistes cal un sentit de compromís i coherència que sols podrem desenvolupar per mitjà de la gestió de la responsabilitat social.   

El cos de la jornada ha estat a càrrec de les empreses participants aportant l’experiència del projecte:

Núria Ballester, directora del Museu Vil·la Casals es mostra satisfeta amb el projecte “quan el Josep Maria Canyelles va posar sobre la taula la necessitat d’integrar les entitats culturals amb el territori se’m van obrir els ulls...encara costa en el nostre sector tenir aquesta mentalitat, però la tendència ha de ser aquesta, i amb la gestió de l’RS es fa una aposta clara en aquesta direcció”Albert Roca, de Celler Avgvstvs Forvm, e﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽vm, m ector  en defi' ipants aportant l' aportiva i sobretot eficaix solucions tancades, sinuna empresa amb una gran projecció internacional que constata el fet que en els mercats estrangers cada vegada hi ha més exigència en RSE, “no només s’exigeix qualitat, sinó que es demanen processos de producció responsables”.

Per part de l’Escola de Turisme del Baix Penedès ha parlat José Carlos Eiriz, director general de la Fundació Santa Teresa, que n'és titular, i una persona molt implicada en aspectes socials destaca la necessitat de projectes com aquest que fan pedagogia de comportaments més responsables. L'Escola de Turisme del Penedès dóna formació d’hostaleria i acompanyament en la posterior inserció laboral a joves en risc d’exclusió social i actualment també assumeixen formació per a tota mena de col·lectius.


Gerard Jané, gerent de Celler Jané Ventura, també es mostra encantat amb el projecte donat que la seva política empresarial està molt marcada pel respecte pel territori i el paisatge i aquest fet està present en tots els processos de producció. També està molt implicat en aspectes culturals, i per proximitat amb Pau Casals, per tant la gestió empresarial integra alguns elements que milloren impactes socials i ambientals, i s’identifica amb aquesta manera de fer que genera valor social i econòmic i que alhora genera valor per a la mateixa empresa.

Josep Sivill, conseller delegat d’Autocars del Penedès, també va destacar la necessitat de projectes com aquest que promouen l’RS i el territori. Val a dir que aquesta és una empresa que ja ha fet el salt cultural que permet entendre des de la visió empresarial que la sostenibilitat de les empreses passa per una estratègia de gestió socialment responsable, desenvolupant un model que tingui en compte els impactes econòmics i socials que genera i com és percebuda pels grups d’interès, capaç de crear valor en el territori, per a fer una empresa millor donant resposta als reptes que ens planteja la societat.

La regidora de Turisme, Àngels Tardiu, i Josep Sivill, van fer una crida al trencament de l'estacionalitat, un aspecte molt rellevant si ens referim a la sostenibilitat del turisme, pels impactes econòmics i laborals. En aquest sentit, van emplaçar els empresaris i empresàries locals a trobar-se properament per a concebre un projecte que permetria abordar aquesta necessitat del territori i per a la qual cal un compromís per part dels operadors locals.

En darrer lloc va intervenir Eva Rovira, tècnica d’RSE de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa, mostrant el suport que es dóna des del Departament d’Empresa i Ocupació i fent un repàs de les moltes accions que s’estan duent a terme en aquesta línia des de la Generalitat de Catalunya. Rovira va repassar algunes iniciatives de referència com RSECoop, RSE.Pime, tRanSparÈncia, o Gestió Rural Sostenible, que han permès que moltes pimes i microempreses s'hagin iniciat en la gestió de l'RSE.

La jornada ha estat organitzada per Impulsa Penedès, un grup d’empresaris i professionals del territori que treballen conjuntament per generar oportunitats de negoci al Penedès creant aliances i espais de diàleg que permeten compartir projectes, inquietuds, idees... i en definitiva serveix per sumar esforços i millorar els impactes de les empreses.

Algunes de les empreses participants a la iniciativa Penedès Destinació Turística Responsable són alhora promotors d'Impulsa Penedès, organització des de la qual es comparteixen els reptes de gestió responsable i d'innovació, fet que ha facilitat que s'hagin fet seves les idees desenvolupades durant aquest any. De fet, un cop acabat l'acte, els membres d'Impulsa Penedès han organitzat un dinar-col·loqui on un dels membres, Josep Sivill (Autocars Penedès) explicava als altres membres el seu model d'empresa sostenible.

Cal afegir que un cop acabat l'acte, els membres de l'Associació Impulsa Penedès han celebrat la seva trobada mensual, un dinar on un dels membres presenta el seu cas. En aquesta ocasió, i lligant amb l'acte precedent, ha estat precisament Josep Sivill qui ha explicat el cas d'Autocars del Penedès. Per a la presentació s'ha fet ús de materials preparats en el projecte.


El dinar-col·loqui s'ha celebrat en un espai magnífic, la sala Entrevinyes, al celler d'Avgvstvs Forvm, i el dinar ha estat preparat per Tasta, el servei de la Fundació Santa Teresa, de manera que hem pogut assistir a una magnifica aliança entre tres de les empreses participants en el projecte. 
 Notícia relacionada: Cloenda a Vilanova i la Geltrú
14.5.14 Vilanova i la Geltrú va cloure la jornada sobre Territori Socialment Responsable
15.5.14 Empreses més socialment responsables al territori
6.5.14 Acte de Cloenda projecte Destinació Turística Responsable a Vilanova i la Geltrú
17.3.14 Els museus, institucions socialment responsables  / Los museos, instituciones socialmente responsables