4.6.14

Va tenir lloc la sessió de "Transparència, confidencialitat i competitivitat" a la jornada ACCID a Girona

Va tenir lloc la sessió de "Transparència, confidencialitat i competitivitat", dins la III Jornada ACCID, aquest divendres 30 de maig.

Aquesta sessió, coordinada per la Comissió de Responsabilitat Social de l'ACCID, va tenir les següents intervencions, amb algun canvi respecte el programa previst inicialment:

SESSIÓ 4
Transparència, confidencialitat i competitivitat
President i coordinador: Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global)
Ponències:
  • “La transparència com a valor de l'organització” a càrrec de la Sra. Sefa Boria (Universitat de Barcelona)
  • “Responsabilitat social i bon govern a l'empresa familiar” a càrrec del Sr. Xavier Romea (Vector 5)
  • “Transparència en serveis essencials als ciutadana” a càrrec de la Sra. Anna Bolaños (BGM) 
  • "La transparència com a cultura corporativa" a càrrec del Sr.  Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global) 
En la ponència que vaig fer sobre la transparència com a cultura corporativa, vaig fer unes reflexions de les quals aporto el guió:
  • Més enllà de les eines de gestió estratègica i operativa o del lideratge que pugui exercir en un moment determinat una persona, allò que anirà sedimentant en la manera de fer de l'empresa són els factors culturals. 
  • La cultura organitzacional és un actiu molt rellevant en aquesta organització que forma part de l'economia del coneixement i que està abocada a crear valor a partir dels actius intangibles sobre els que sap crear disponibilitat. 
  • Alguns dels valors o característiques que hauria de tenir una cultura organitzacional empeltada d'RSC podrien ser aquests:
  • Factors culturals per a una transparència responsable
•Cultura de la sinceritat
•Cultura del desenvolupament humà
•Cultura de l'ètica personal
•Cultura de la responsabilització i la confiança
•Cultura de la complexitat
•Cultura de l'aprenentatge
•Cultura de la comunicació
•Cultura del lideratge
•Cultura del bon govern
•Cultura contrària a la corrupció