18.6.14

Curs online RSE a la UOC

Responsabilitat social de l'empresa. Una aposta per a la creació de valor en les pimes

Calendari:  Docència: del 1 de juliol al 30 de juliol del 2014
Crèdits 1 crèdit ECTS
Durada 25 hores
Impartit per Albert Huertas
Idioma Català
Coneixements previs: No són necessaris coneixements previs per assolir els objectius acadèmics d'aquest curs
Preu 198 €
Descomptes: 7% per a la Comunitat UOC i 5% a partir del segon curs matriculat.

Presentació

La definició de responsabilitat social de les empreses engloba el conjunt d'actuacions que fan referència al paper de l'empresa que està inserida en una societat cada cop més preocupada pels aspectes socials. L'individu, el ciutadà, l'inversor i el treballador són papers o vessants diferents per a les mateixes persones, totes interactuant d'una manera o una altra amb organitzacions; en definitiva, empreses que han d'atendre l'acompliment de criteris i objectius econòmics i socials alhora.

El curs està organitzat amb la col·laboració de Responsabilitat Global

Competències

 • Capacitat per a comprendre i analitzar el sentit estratègic dels plans de responsabilitat social de les empreses
   
 • Capacitat per a trobar i fer ús dels documents i recursos de referència en responsabilitat social de les empreses
   
 • Domini de les tècniques bàsiques per a definir un pla de responsabilitat social per a una pime
   
 • Adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable
Objectius

 • Conèixer els continguts de la responsabilitat social corporativa
   
 • Introduir els àmbits d’actuació de responsabilitat social corporativa en les organitzacions actuals
   
 • Conèixer les iniciatives nacionals i internacionals de la responsabilitat social corporativa
   
 • Difondre els valors de la responsabilitat social corporativa
   
 • Conèixer l'aplicació de la responsabilitat social corporativa a les petites i mitjanes empreses
   
Contingut

1. Emmarcar la responsabilitat social de les empreses
1.1. Antecedents, context i inductors: la societat del coneixement i la nova economia. La creació de valor en una economia d’intangibles
1.2. Concepte i transversalitat. Flexibilitat de models en un desplegament orientat a l’estratègia
1.3. El debat públic. Situació actual i perspectives. Iniciatives i posicionaments a càrrec de les parts interessades

2. La gestió de la responsabilitat social de les empreses. Aproximació a la diversitat de mesures. Aspectes econòmics, ambientals, socials, laborals, bon govern. Dimensions interna i externa
2.1. La base de l’estratègia: els treballadors, el lideratge ètic, el clima laboral, els valors corporatius, la conciliació de la vida laboral i familiar, els codis de conducta corporativa i altres
2.2. El diàleg amb els stakeholders. Aliances estratègiques, acció social, gestió responsable de la cadena de proveïment, inversió socialment responsable
2.3. Gestió integral i coherent de la responsabilitat social de les empreses. Normes, guies, principis

3. Posar en valor la responsabilitat social de les empreses
3.1. Comunicació i rendició de comptes. Transparència. L’escrutini. Triple compte de resultats. L’informe de sostenibilitat. El global reportment iniciative
3.2. Creació de capital no financer: capital relacional, capital confiança. La relació entre empreses, govern i societat. Punts de vista i motivacions

http://www.uoc.edu/portal/ca/institut_internacional_postgrau/programes_oberts/universitat-estiu/responsabilitat-social-sostenibilitat/responsabilitat-social-empresa/index.html