27.2.13

Proposta d’implicació en un projecte extraordinari de Voluntariat d’Empresa

 • Presentem una proposta de Voluntariat Corporatiu d'alt impacte 
 • Si alguna empresa vol més informació ens ho pot demanar 
 • Es pot participar en un seminari sense compromís 
 • Els Ajuntaments d'àrees seleccionades també poden participar en seminari i entitats socials
L’acció social de les empreses ha evolucionat de manera enorme en la darrera dècada, i actualment es porten a terme, entre d’altres, projectes que permeten crear un impacte social alhora que hi ha una implicació més profunda més enllà de les aportacions econòmiques.

Per mitjà de compromisos com el Voluntariat d’Empresa (VdE) o els models coneguts com a Inversió Social, el personal de l’empresa pot aportar habilitats i temps alhora que poden desenvolupar valors personals que finalment acaben conformant uns valors d’empresa més proactius i compromesos. Els models de VdE poden ser molt diversos, des de les accions que tenen més d’experiència solidària compartida, on el focus és el treball en equip en un entorn prou lúdic o relaxat, fins als casos en què l’experiència pot arribar a afectar el desenvolupament humà –valors i actituds- de les persones implicades.

Al llarg d’uns anys d’experiències, les empreses han après a valorar tant l’impacte social dels programes on intervenen com també la capacitat d’aquestes accions per generar impactes satisfactoris en els treballadors implicats, ajudant a desenvolupar habilitats socials i fortalesa emocional. Algunes empreses amb una major experiència en el VdE han desenvolupat major capacitat per ser selectius i poder escollir projectes que permetin excel·lir en l’impacte social i el l’impacte personal.

Proposta

El projecte que s'està explorant consisteix en la implicació de personal de l’empresa, com a voluntariat al costat d’altres voluntaris i professionals, dins un Cercle, un model innovador que vol potenciar la integració social de persones en situacions de risc donant resposta a algunes de les necessitats més freqüents com els sentiments d’aïllament social i rebuig social, dificultats per establir vincles prosocials, mancances en el control social, i dificultats per gestionar els aspectes bàsics de la integració social.

Aquest projecte es pot catalogar com:
 • Programa innovador, amb experiències internacionals
 • Partenariat públic – privat – social
 • Respecte als destinataris: alt impacte social
 • Respecte als participants: alt impacte personal, nombre limitat
Les empreses interessades haurien de valorar:
 • Adequació per a certs perfils de treballadors
 • Valors a enfortir organitzacionalment
 • Compromís corporatiu per a abordar reptes de la societat
Valor del projecte:
 • És un programa que es va aplicar per primer cop a Canadà l'any 1994 i que també ha demostrat el seu èxit a en alguns països europeus. 
 • L’aplicació d'aquest model a Catalunya permet aplicar un programa que s’ha contrastat la seva eficàcia. A més, el seu desenvolupament en el marc d’un projecte coordinat garanteix i avala la qualitat en la seva aplicació.
 • És un programa específic d’intervenció en la comunitat. Porta a la pràctica alguns dels que serien els principis més importants d’aquest model: la intervenció es fa específicament a la comunitat; s’articula la participació social mitjançant el voluntariat i la coordinació amb recursos comunitaris.