4.2.13

El jutge Santiago Vidal dóna arguments jurídics del tribunal de La Haya

El jutge Santiago Vidal en un acte de l'ANC, donant arguments jurídics del tribunal internacional de justícia de La Haya
Santiago Vidal, magistrat de l'Audiència de Barcelona, citant la sentècia del tribunal internacional de justícia de La Haya sobre la independència de Kosovo que, entre d'altres coses, diu: "Quan hi ha contradicció entre la legalitat constitucional d'un estat i la voluntat democràtica preval aquesta segona".

El link d'aquesta sentència de l'Haya és el següent: http://www.icj-cij.org/docket/files/141/16010.pdf
I el link del resum de premsa d'aquesta mateixa resolució: http://www.icj-cij.org/docket/files/141/16012.pdf