26.4.10

Responsabilitat Social de les Organitzacions (RSO) envers la família - I

Xarxanet.org publica la primera part d'un article de Josep Maria Canyelles sobre la Responsabilitat Social de les Organitzacions (RSO) envers la família. Properament anunciarem la segona part de l'article.

LES ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES HAN D’ASSUMIR UNES RESPONSABILITATS SOCIALS, ENTRE LES QUALS EN RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA. EN AQUEST ARTICLE ES PROPOSA UNA BONA PRÀCTICA PER A CADASCUNA DE LES TRES RELACIONS AMB LES ENTITATS: SOCI, VOLUNTARI I TREBALLADOR.

L’article 16 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu que “La família és l'element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la societat i de l'Estat”. D’altra banda, cal constatar que la promoció de la família avui ja gaudeix de ple consens social en la mesura que el concepte de família s’ha ampliat per contemplar totes les seves variants que la societat moderna reconeix, alhora que s’han superat certs clixés que dificultaven que la família fos objecte de foment actiu per part de tots els sectors socials i ideològics.
Volem proposar tres bones pràctiques de Responsabilitat Social de les Organitzacions No Lucratives pel que fa a una matèria social: la família. Hem proposat tres pràctiques amb la intenció de focalitzar unes de les maneres de fer més interessants respecte a les tres formes principals de relacionar-se amb una ONL: com a treballador, com a voluntari i com a soci.

Totes tres pràctiques estan identificades en el nostre model de gestió de l’RSO (Responsabilitat Social de les Organitzacions no lucratives). Reproduïm en aquest primer post la bona pràctica relacionada amb el treball i amb un següent post les altres dues. [llegir més a xarxanet.org]

Article en PDF