7.4.10

Introduir l'RSE a la formació directiva i MBA

Entre els diversos inductors de l'RSE, un de molt clar es troba en els valors i continguts que les universitats i molt específicament les escoles de negoci incorporen en els seus plans d'estudi, ideari educatiu i estratègia corporativa.

No cal dir que no és suficient amb incloure els continguts dins d'alguna assignatura, tot i que ja pot ser un primer pas. El mínim desitjable ha de ser que formi part d'un valor compartit entre tot el claustre i que es deixi veure transversalment a totes les assignatures. A més, caldria que hi hagués coherència entre el que es predica i el que es porta a terme. Una institució acadèmica que gestioni la seva RS -diguem-ne RSU- serà més creïble i facilitarà que l'alumnat incorpori veritablement un estil de gestió socialment responsable i ètic.

Des de la nostra acció docent, col·laborem amb diferents universitats, MBA, capacitacions de nivell directiu, i apreciem que aquesta tasca pot desvetllar actituds, pot donar eines a la persona sensible, però no és suficient per a induir un canvi fonamental en el model empresarial.

Fem aquesta reflexió amb motiu de la notícia apareguda fa uns dies:
Representants d'escoles de negocis reunits aquesta setmana a EAE Business School han coincidit en demanar que els MBA integrin com assignatures "l'ètica i els valors sòlids" per a evitar la formació de directius "irresponsables". En un comunicat, el Chairman del Congrés, Hunkar Fiego, també va fer èmfasi en la necessitat de formar líders capaços de dirigir empreses sostenibles basades en "el respecte a l'entorn ambiental, valors ètics i el respecte als principis econòmics". Aquesta trobada ha reunit gairebé un centenar de representants de 67 escoles de negoci pertanyents a 24 països dels cinc continents, entre les quals hi ha la London Business School, Insead, Xina Europe International Business, National University of Singapore, Instituto de Empresa, o les catalanes ESADE i IESE, entre altres. (Europa Press)Vegem a l'esquerra una de les pantalles de la presentació feta per Josep Maria Canyelles en un seminari europeu sobre RSE amb el focus en la capacitació. La seva aportació s'ha basat en l'experiència docent en diferents formats de formació, especialment en MBA. Sense tenir en compte les sessions per a equips directius (formació in company) ni els actes de divulgació, els cursos desenvolupats han arribat a uns 375 alumnes de mitjana anual, amb unes 20 hores per a cada persona com a mitjana.Alguns apunts recents sobre aquest tema:

0 comentaris: