13.4.10

L'activitat econòmica de les dones pageses

Notícia publicada a la Vanguardia

Les pageses de Catalunya reivindiquen el seu paper en el món rural

Perduren en el camp dones que vibren amb un ofici dur, sovint ingrat, que l'administració pública sol associar a un home pujat a un tractor o al capdavant d'una explotació ramadera. En el món rural català perduren dones que, com Núria Tomàs, vibren amb aquest ofici dur, sovint ingrat, que l'administració pública sol associar a un home pujat a un tractor o al capdavant d'una explotació ramadera. Cada vegada més dones de famílies amb tradició agrícola s'impliquen en explotacions agropecuàries, o aposten pel turisme rural, els cultius ecològics i la venda directa de productes que elles mateixes i els seus cultiven en les seves terres.

És, amb tot, una tendència que sospesar amb cautela. "Vist amb perspectiva històrica, es pot dir que més dones i més joves es dediquen ara a l'agricultura, però el problema és que resulta difícil saber quantes dones treballen en el camp", argumenta la sociòloga i enginyera agrícola Amaranta Herrero, coautora d'A sol i serena: dones, món rural i pagesia, editat per l'Institut Català de les Dones.

Herrero-que va investigar per a aquest llibre al costat de Rosa Binimelis i Mariona Bosch, pertanyents les tres a l'Institut d'Economia Ecològica i Ecologia Política-recalca que "les estadístiques només recullen a les treballadores assalariades ja titulars o cotitulars d'explotacions, i això no reflecteix la realitat rural, perquè hi ha moltes dones que realitzen tasques en les granges familiars i no cobren ni cotitzen". Segons el cens del 2005, treballen en el camp català unes 51.500 dones, el 36% de les persones vinculades a l'agricultura.

[continuar llegint notícia a la Vanguardia]