9.4.10

Jornada sobre els valors i l'ètica dels empleats públics

En el marc del Programa sobre ètica i valors dels empleats públics que impulsa la Direcció general de Modernització de l'Administració, s'ha dut a terme una enquesta sobre els valors dels empleats de la Generalitat de Catalunya. L'estudi pretén adquirir el coneixement necessari per a dissenyar actuacions de gestió de personal que millorin la cultura organitzativa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

La jornada, adreçada al personal de les administracions públiques catalanes, té per objecte presentar els resultats d'aquest estudi, així com l'orientació i les actuacions del programa d'ètica i valors dels empleats públics.

Programa

Inscripció:
Administració Generalitat: responsables de formació dels departaments
Administració local: en línia

Dates i horari: Divendres 16 d'abril de 2010, de 12 a 14 h
Lloc: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
C/ Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona

Escola d'Administració Pública de Catalunya

0 comentaris: