5.4.10

La mina, història d'una muntanya sagrada

[ca] Un dels pobles indígenes més remots de l'Índia es veu abocat a lluitar contra les excavadores de l'empresa minera Vedanta Aluminium. Aquesta pel·lícula de Survival ens presenta el cas amb gran qualitat d'imatge, alhora que indiquen que l'empresa s'ha negat a fer declaracions sobre el contingut. Seria interessant saber on va a parar l'alumini d'aquesta empresa multinacional. Potser en algunes llaunes de begudes? Potser en avions? Potser en finestres d'alumini? Una bona pressió des de sota de la cadena podria comportar una millora en el comportament responsable de l'empresa extractora!

[es] Uno de los pueblos indígenas más remotos de la India se ve abocado a luchar contra las excavadoras de la empresa minera Vedanta Aluminium. Esta película de Survival nos presenta el caso con gran calidad de imagen, al tiempo que indican que la empresa se ha negado a hacer declaraciones sobre el contenido. Sería interesante saber adónde va a parar el aluminio de esta empresa multinacional. ¿Quizás a algunas latas de bebidas? ¿Quizás a aviones? ¿Quizá a ventanas de aluminio? Una buena presión desde abajo de la cadena podría comportar una mejora en el comportamiento responsable de la empresa extractora!

0 comentaris: