14.4.10

Jornada sobre el patrocini i el mecenatge

Actualment la demanda de patrocini per part d'institucions i entitats s'ha generalitzat com una font de finançament addicional als recursos propis i a les subvencions públiques. Igualment, moltes empreses dels diferents sectors econòmics, i especialment les més grans, practiquen alguna forma de patrocini, entès com un mecanisme de comunicació i, també, com un exercici de responsabilitat social.

Paral·lelament, altres aspectes externs al patrocini com ara el reconeixement social vers les bones pràctiques empresarials o l'actual conjuntura econòmica són elements que influeixen en la col·laboració empresarial positivament o negativa.

Inscripció:
Administració local: en línia
Dates i horari:
21 d'abril de 2010, de 9 a 14 h
Lloc:
Escola d'Administració Publica de Catalunya
C/ de Girona, 20
08010 Barcelona


Escola d'Administració Pública de Catalunya