10.6.09

Seminari Malalties infeccioses i Cooperació Internacional

El Seminari s’emmarca en el projecte de recerca titulat “Riscos i amenaces per a la salut humana: implicacions de Dret Internacional i de Dret Comunitari” (SEJ 2006-05734). Els avenços científics, que el fenomen de la globalització ha accelerat, i la constant facilitació de la circulació dels factors productius així com l’increment de les dinàmiques demogràfiques, han generat nous riscos i amenaces per a la salut humana. Una de les esferes on aquestes dimensions es posen de manifest és en l’aparició de noves malalties infeccioses i d’altres tipus, i en l’augment de la prevalença d’antigues malalties, així com en la seva ràpida propagació, particularment greu en situacions d’emergència sanitària. Aquestes noves amenaces a la salut mundial, la darrera de les qual és la grip A, han posat de relleu el necessari increment i ajustament funcional de la cooperació sanitària internacional.

Des de l’any 2000, un dels Objectius de Desenvolupament del Mil;lenni és el del combat contra el VIH/SIDA, la malària i altres malalties, que no han rebut tanta atenció del medis de comunicació, i que, com la tuberculosi, han ressorgit degut a l’aparició de resistència als medicaments i a la vulnerabilitat provocada pel VIH/SIDA. Això afecta especialment als països en desenvolupament i s’ha de situar també en el context dels esforços internacionals en favor de l’equitat sanitària i de la garantia del dret humà a la salut, l’accés a l’atenció i serveis sanitaris i als medicaments.

Atesa aquesta situació i la naturalesa d’aquests riscos i amenaces, s’està intensificant cada cop més la necessitat de la cooperació internacional entre els Estats i l’adopció de normes jurídiques internacionals per poder-les afrontar. L’abast, el contingut i els valors que inspiren aquestes normes, així com les característiques dels mecanismes institucionals establerts en el pla internacional, s’aborden en el projecte de recerca des de la perspectiva del Dret Internacional Públic sense desconèixer, tanmateix, la necessària connexió amb altres perspectives i altres disciplines científiques.

En aquest Seminari es pretén oferir elements d’anàlisi i debat sobre un tema general vinculat a l’objecte de la recerca, com és el de les malalties infeccioses i la cooperació internacional, des d’un enfocament clarament multidisciplinar.

9:30 h. – Presentació i benvinguda

9:45 PRIMERA SESSIÓ
 La salut com a objecte de cooperació i regulació jurídica internacional
Dr. Xavier Pons Ràfols, Departament de Dret i Economia Internacionals de la Universitat de Barcelona.
 Malalties infeccioses emergents i re-emergents: aspectes epidemiològics
Dr. Antoni Trilla García, Departament de Salut Pública de la Universitat de
Barcelona.
 Antecedents i evolució de la cooperació sanitària internacional
Dr. Xavier Seuba Hernández, Departament de Dret de la Universitat Pompeu
Fabra.
Moderadora: Dra. Mar Campins Eritja, Departament de Dret i Economia
Internacionals de la Universitat de Barcelona
10:45 h. Debat
11:15 h. Pausa Cafè

11:45 h SEGONA SESSIÓ
 Mecanismes de prevenció i control de les malalties infeccioses a la Unió
Europea
Dr. Daniel Catalán, Centre Europeu per a la Prevenció i Control de les Malalties de la Unió Europea (ECDC)
 Salut internacional i cooperació internacional
Sr. Enric Grau Carmona Responsable de projectes de cooperació internacional del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB).
 El dret d’accés a la salut i als medicaments: el cas de la recent negociació sobre l’estratègia mundial sobre la salut pública, la innovació i la propietat intel.lectual
Dr. Germán Velásquez, Director de la Divisió de Salut Pública, Innovació i Propietat Intel.lectual de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
Moderador: Dr. Xavier Pons Ràfols, Departament de Dret i Economia
Internacionals de la Universitat de Barcelona
13:30 h. Debat
14:00 h. Clausura del seminari.


Universitat de Barcelona
Facultat de Dret
Departament de Dret i Economia Internacionals

Direcció:
Dr. Xavier Pons Ràfols
Dra. Mar Campins Eritja