24.6.09

Guia de bones pràctiques del català a l'empresa


L'Agència Catalana de Consum, a partir d'un encàrrec realitzat a la Plataforma per la Llengua, ha editat una guia amb l'objectiu de dotar l'empresa d'una eina útil per relacionar-se amb els consumidors i consumidores catalans de manera que aquests siguin tinguts en compte, tractant-los com a mercat que existeix. A la vegada, també pot facilitar el coneixement per part de les persones consumidores en allò que hauria de ser un model responsable de relació amb l'empresa.