18.6.09

Campanya de sensibilitzacio i captacio de fons

Ajuda'ls a créixer

Centres d'Educació, Lleure i Intervenció Social

La Fundació Pere Tarrés federa una vintena de centres diaris situats en barris deprimits de la província de Barcelona que cada tarda obren les seves portes a uns 3.000 infants i joves en risc d'exclusió social. La situació econòmica actual provoca que cada vegada hagin d'acollir més infants i cada vegada amb més carències socioeconòmiques. Els centres oberts i d'esplai diari cobreixen les seves necessitats afectives, sanitàries, alimentàries, educatives, de desenvolupament i relacionals atès que provenen d'entorns socials i/o familiars desestructurats. Aquesta valuosa tasca social que posa l'èmfasi en l'educació en el lleure es troba en una situació crítica. A mida que augmenten els infants i les necessitats de les seves famílies, disminueixen els programes, recursos i ajuts per poder-los atendre. Posem en marxa aquesta campanya per poder continuar portant a terme aquest projecte.

La Fundació Pere Tarrés fa una crida a la societat per captar monitors i recursos econòmics per evitar que aquests infants en risc social acabin al carrer.


0 comentaris: