10.6.09

Les entitats d’acció social agrupades per fer front a l’atur

Assegura el treball que ocupem el nostre lloc com a ciutadans? Els col·lectius amb més dificultats podran sortir de la crisi? Què passa amb els que ja eren pobres abans de la crisi? En l'economia mundialitzada, és possible que productivitat i cohesió vagin juntes?

Totes aquestes qüestions i moltes altres trobaran resposta els propers 14 i 15 de juliol, ja que celebrem el Congrés Treball i Ciutadania d’ECAS a l’Auditori ONCE de Barcelona.

En els últims temps estem inmersos en una profunda crisi i cada dia anem coneixent diferents notices que ens parlen de noves necessitats socials, de nous reptes a assolir i nous canvis als quals enfrentar-nos.

El 14 i 15 de juliol ECAS celebra el Congrés Treball i Ciutadania, un espai de reflexió i trobada dels diferents agents que es troben implicats en tot allò que fa referència als vincles entre treball i ciutadania, per tal de debatre i reflexionar sobre les perspectives i els reptes de futur. Des de la organització del Congrés es vol fer possible la construcció d’escenaris de futur que articulin accés al treball i a la ciutadania.

La transformació del mercat de treball de les últimes dècades, ha tingut repercussions en tots els sectors socials, ja que ha comportat processos de precarització i flexibilització, així com nous sistemes organitzatius i de gestió dels recursos que han provocat una crisi dels models sociolaborals tradicionals. Desregularització del mercat laboral, contractació temporal, reducció en els costos d’acomiadament i de les cotitzacions, etc.

Aquesta vulnerabilització de les condicions de sociolaborals ha incidit en la pròpia concepció del treball, en la seva valoració social i en les formes en què s’estableixen les relacions laborals. El mercat laboral ha perdut els valors socialment compartits i les seves funcions psicosocials que se li atribuïen: la integració, la construcció d’identitats, la supervivència econòmica, la professionalització de destreses, l’adquisició d’estatus social, l’estructuració del temps de les persones, etc.

L’ocupació ja no suposa un mecanisme d’integració social i dotació d’identitat social doncs en l’actualitat el treball implica canviar constantment de feina. La nova configuració de l’escenari sociolaboral ha provocat, per tant, canvis en la percepció i valoració del treball.
Amb aquest punt de partida y la situació actual de crisi, el 14 i 15 de juliol, debatrem conjuntament al voltant dels tres eixos principals del Congrés:
  • Cohesió i competitivitat: nous sentits i noves formes de treballar, amb la participació com a ponent principal d’en Robert Castel.
  • L’individu actual: vincles entre el treballador i ciutadania, amb la ponència principal d’en Saül Karsz.
  • Reptes per al futur: com compartim responsabilitats i generem oportunitats, amb la participació com a ponent principal d’en Joan Majó.

Trobareu més informació sobre l’estructura del Congrés, el programa o els ponents principals visitant el web del Congrés www.treballiciutadania.org o consultant la presentació.
El Congrés Treball i Ciutadania està a més molt present a la xarxa 2.0. Agita’ns! Estigueu connectats al Congrés a través del nostre web i les plataformes online. Uneix-te als amics del Congrés i segueix de ben a prop les nostres novetats.

TWITTER: www.twitter.com/congres_tic
DELICIOUS: http://delicious.com/congres_tic
FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Barcelona-Spain/Congres-Treball-i-Ciutadania-14-i-15-de-Juliol/50050971914
FLICKR.com: www.flickr.com/photos/congres_tic
BLIP.fm: http://blip.fm/congres_tic

Per a més informació, contactar amb Anna Hernando, comunicacio@treballiciutadania.org - 657 96 06 83. Visiteu la Zona de Premsa al web del Congrés: www.treballiciutadania.org/web/premsa

ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social
c/Via Laietana 54, 1r pis / 08003 Barcelona
932 682 222 - www.acciosocial.org

Quan: 14 i 15 de juliol del 2009
On: Auditori ONCE, Barcelona
Objectiu: Debatre conjuntament, gaudir de la companyia, compartir i aprendre, avançar, construir.
Continguts: Tres eixos, ponents nacionals i internacionals, taules rodones i espais de debat, conferències macro i espais relacionals, parlaments institucionals i experiencies personals, espais per a les organitzacions, elements multimedia i molt més.
Inscripcions: www.treballiciutadania.org/web/inscripcions.

La Federació ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social, neix amb la voluntat de donar suport a les entitats que treballen amb col·lectius amb situació de marginació o risc d'exclusió La intervenció d'aquestes entitats es fonamenta en la lluita per la igualtat d'oportunitats per a tota la població. Es proporciona així un espai d'intercanvi, de consens, de coordinació i de diàleg entre les organitzacions amb les administracions i els diversos agents socials per permetre la millora de les intervencions i afavorir la inclusió d'aquells sectors de població que més ho necessiten, treballant conjuntament per al benestar de les persones.