23.6.09

Responsabilitat Social en l'esport: el cas Barça

xarxanet.org publica un article de Josep Maria Canyelles titulat "Responsabilitat Social en l'esport: el cas Barça", i que és un resum de l'article més extens donat a conèixer fa uns dies per mitjà de la newsletter de Responsabilitat Global.

Josep Maria Canyelles
 

Des de fa uns mesos i,sobretot, d'ençà de l'èxit del triplet, el Futbol Club Barcelona va sent analitzat en les seves claus futbolístiques però falta aprofundir en un altre vector: la seva Responsabilitat Social.

Com qualsevol organització, ja sigui una empresa multinacional, una pime, una agència pública o una ONG, el Barça també està subjecte a la gestió de la seva responsabilitat envers la societat, és a dir, tots els aspectes que més enllà de les obligacions legals, formen part de les expectatives que els seus grups d'interès hi posen, d'allò que n'espera la societat, de l'exemplaritat que pot donar, ja sigui en matèries de caràcter ambiental, social o econòmic.

La significació que ha pres l'esport en els nostres dies, i la seva capacitat de projectar valors envers la societat i molt especialment entre els més joves, fa que els clubs adquireixin una gran responsabilitat en aspectes molt vinculats a la promoció d'uns o altres valors socials.

[llegir article xarxanet.org]

Article publicat també a Jornal.cat