30.1.11

L'ARA verificarà les promeses del nou Govern

Crec ben sincerament que cal felicitar la iniciativa del diari ARA que, seguint el model de diversos mitjans internacionals, vol contribuir a la transparència democràtica posant en marxa un mecanisme de control del compliment de les promeses electorals.

Certament, no n'hi ha prou amb el seguiment que poden fer els partits de l'oposició, ja que la valoració que fan de l'acció de govern no pot ser mai neutra. El fet que un diari faci aquest paper, no solament és una acció necessària que algú ha de fer sinó que és allò que qualsevol diari hauria de fer.

  • Diem que algú ho ha de fer, i tant de bo que fossin molts els organismes que ho fessin, sense por de caure en la reiteració, ja que per més voluntat de fer-ho amb neutralitat professional, sempre es parteix d'un determinat punt de vista.
  • Diem que qualsevol diari ho hauria de fer perquè entenem que forma part de la seva responsabilitat davant els lectors i de la seva professionalitat, no deixar-se endur per la notícia diària sense visió àmplia i no deixar-se endur per la mera opinió sense fer un seguiment del compliment. És a dir, la línia editorial pot opinar el que consideri convenient, però la professionalitat també ha de saber valorar si un partit compleix amb allò a què s'ha compromès davant l'electorat.

Aquesta és la notícia:

El politòleg Jordi Muñoz, amb l'assessorament d'un consell d'experts, vigilarà el compliment del programa
Govern, ARAGovern, ARA F. MELCION
Qui controla el Govern? Com sabem si el Govern compleix els seus compromisos? En el sistema parlamentari, qui fiscalitza la tasca del Govern és l'oposició. Però és un control valoratiu: com és lògic, l'oposició defensa projectes polítics diferents dels del Govern, i tendeix a presentar els fets de la manera electoralment més rendible. Per contra, el Govern i el seu aparell de comunicació s'esmercen a ressaltar tot el que pot reforçar la seva imatge. La ciutadania sovint es troba enmig d'una mena de foc creuat de declaracions i d'interpretacions contradictòries dels mateixos fets que fa difícil orientar-se. Per poder prendre decisions raonades, cal que els electors tinguin al seu abast informació objectiva sobre la tasca del Govern, recollida de manera transparent i rigorosa, i presentada de manera clara i accessible.
Per això, quan es compleixin cent dies de la presa de possessió d'Artur Mas, el diari ARA posarà en marxa l'ARA Control, l'observatori de verificació de les promeses electorals. ARA Control farà un seguiment sistemàtic del grau de compliment dels compromisos programàtics de CiU, que periòdicament s'anirà publicant al diari ARA i a ara.cat.
ARA Control es limitarà a contrastar, amb les dades disponibles, si el Govern compleix els compromisos que va adoptar en el seu programa. En cap cas avaluarà la seva idoneïtat, ni tampoc entrarà en consideracions sobre les raons que, eventualment, puguin explicar o justificar els possibles incompliments.
El mètode 
Per sistematitzar l'avaluació cal definir el marc de referència, que en aquest cas és el programa electoral de CiU. Tanmateix, els programes electorals contenen tant compromisos i propostes concretes com declaracions genèriques d'intencions, que difícilment poden ser avaluades de manera objectiva. Per això, l'equip d'ARA Control ha destriat els compromisos que són avaluables dels que no ho són, els ha classificat en funció del departament que en té la competència, i els ha ordenant segons la seva rellevància.
L'avaluador serà el politòleg i col·laborador del diari ARA Jordi Muñoz, que comptarà amb el suport d'un consell assessor que es farà públic pròximament. Muñoz estudiarà les accions empreses respecte a cada compromís i els assignarà una qualificació determinada acompanyada d'una breu justificació. A partir de les avaluacions realitzades, ARA Control elaborarà també un índex de compliment dels compromisos, tant per al conjunt del Govern com per a cada departament.

0 comentaris: