4.1.11

Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat

El Pla, aprovat l'any 2008, determina les línies estratègiques, els objectius i les mesures sobre l'associacionisme i el voluntariat que es duran a terme des de la Generalitat de Catalunya en els propers anys.

El document està estructurat en tres grans eixos: les persones, les entitats i la societat. L'eix de les persones tracta sobre la formació, la captació i la promoció del voluntariat. Pel que fa a l'eix de les entitats, comprèn el finançament de les entitats, les estructures organitzatives, la qualitat i l'avaluació, entre altres. Finalment, l'eix de la societat es refereix a valors com l'equitat, la justícia social, la solidaritat, la sostenibilitat, el foment de la convivència o la democràcia participativa.

Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Administracions Públiques, 2010. 372 p.

Accés al PDF

0 comentaris: