2.1.11

3Creix.cat: projecte per a la consolidació del Tercer Sector

3Creix.cat és el nom d’un gran projecte que té per objectiu consolidar el Tercer Sector Social per fer-lo créixer i incrementar la seva capacitat de generar més ocupació i de millor qualitat.

El projecte 3Creix.cat neix de la iniciativa de 5 entitats que, liderades per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, duran a terme 9 grans actuacions coordinades, complementàries, necessàries i estratègiques de cara a enfortir el sector.

Les principals necessitats i reptes actuals del sector tenen relació amb l’atomització de les entitats, la gestió del capital humà, l’eficiència, la competitivitat, les dificultats d’autofinançament, la innovació per l’adaptació constant a les noves necessitats socials, la manca de reconeixement del valor social afegit que incorpora el sector en els seus serveis i la competència amb empreses lucratives en la provisió de serveis socials i a les persones.

Les actuacions previstes per afrontar aquests reptes s’allargaran fins desembre de 2011 i es fonamenten sobre 6 grans objectius:
1. Promoure aliances d’intervenció entre entitats socials.
2. Impulsar la internacionalització de productes i serveis.
3. Millorar la gestió del capital humà.
4. Millorar la gestió de les entitats.
5. Endegar una capacitació innovadora de directius i tècnics.
6. Aconseguir el reconeixement del valor diferencial del Tercer Sector en la contractació pública.

Les entitats que s’ocuparan de tirar endavant aquest projecte són la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, ECAS-Entitats catalanes d'acció social, Fundació Pere Tarrés, Suport Associatiu i Espiral-Entitat de Serveis.
A les pàgines web de cadascuna de les entitats, s'amplia la informació sobre cadascuna de les 9 actuacions, que són les següents:
  • Transferència i dinamització en aliances del Tercer Sector Social.
  • Servei d'Assessorament a Entitats del Tercer Sector Social.
  • Recursos per a la millora de la gestió i per a l'establiment d'aliances.
  • Millora de la capacitació del capital humà.
  • Formació per a direccions generals del Tercer Sector Social.
  • Formació per a direccions de recursos humans del Tercer Sector Social.
  • Capacitació de comandaments intermitjos.
  • Millora de la participació del Tercer Sector en el mercat.
  • Transferència del valor social afegit.
3creix.cat està subvencionat pel Programa de Projectes Innovadors d’acord amb l’Ordre TRE/293/2010 i està patrocinat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Font: xarxanet.org