13.1.11

Canyelles demana que la definició de voluntariat inclogui explícitament la pertinença a una organització

Fa uns dies es va presentar el diccionari en línia de conceptes de serveis socials, ubicat dins el portal del Termcat i en el qual podem trobar la definició del mot voluntari -àriaPersona que, de manera contínua o bé puntualment, destina solidàriament una part del seu temps lliure a prestar un servei de suport sense rebre a canvi cap tipus de remuneració econòmica. 

També hi ha la defició de voluntariatConjunt organitzat de voluntaris que col·laboren en un treball social determinat.

Davant del que em va semblar una mancança, vaig fer arribar un comentari al Termcat:
Aquestes definicions no s’adeqüen prou bé al que correspondria ja que no remarquen que el voluntari es produeix en una entitat sense ànim de lucre. L’absència d’aquest detall fa que es pugui entendre que qualsevol acció solidària com ara ajudar un veí d’edat avançada a portar el cistell de la compra pugui ser considerat voluntariat. La pertinença a una entitat de voluntariat sempre s’ha considerat molt important (i necessari per a poder parlar de voluntariat en el sentit modern). D’altra banda, es parla de treball social, deixant de banda tots els altres models de voluntariat que es poden generalitzar sota la denominació de cívics. Encara que el corpus terminològic sigui de serveis socials, això no treu que la definició prengui el seu caràcter general.

Així mateix, no hi ha l’entrada “entitat de voluntariat” o a l’entrada “entitat sense ànim de lucre” no es fa referència al fet que normalment aquestes funcionen amb voluntariat o inclouen la seva presència. Tampoc hi ha la “Carta del Voluntariat de Catalunya” o la referència als Drets i deures del voluntariat, aspectes especialment rellevants en el cas dels serveis socials per les implicacions no solament ètiques i de bones pràctiques sinó fins i tot legals, en la mesura que els voluntaris tenen dret a estar assegurats.

A Catalunya, el voluntariat havia estat reconegut i definit per la llei 25/1991, de creació de l'Institut Català del Voluntariat (INCAVOL), (derogada l'any 2004). En el seu article 2 s'hi deia: s'entén per voluntariat el conjunt de les persones que efectuen una prestació voluntària i lliure de serveis cívics o socials, sense contraprestació econòmica, dins el marc d'una organització estable i democràtica que comporti un compromís d'actuació a favor de la societat i de la persona. Tot seguit també es definia les entitats de voluntariat, tot indicant que s'entén per entitat de voluntariat l'entitat que té per objectiu de treballar per als altres en la millora de la qualitat de vida, que és integrada majoritàriament per voluntaris i que constitueix una organització autònoma sense afany de lucre. Podeu trobar aquest darrer paràgraf a la viquipèdia.
El comentari va rebre una resposta sensible per part de la direcció de l'organisme per tal de tenir-ho en compte en futures revisions. Aquest comentari també es va fer arribar a la Federació Catalana de Voluntariat Social i a la unitat de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya. Ara voluntaris.cat i social.cat s'han fet ressò d'aquesta acció:


L’exdirector de l’Incavol fa un apunt al Diccionari de Serveis Socials en els mots voluntari/a i voluntariat

11/01/2011
L’objectiu de la nota és cridar l’atenció sobre els responsables del diccionari per tal que incloguin les entitats sense ànim de lucre com a marc del voluntariat. La directora del Centre de Terminologia Termcat ha respost que estudiaran els matisos aportats de cara a properes actualitzacions del diccionari.
L’exdirector de l’Incavol, Josep Maria Canyelles, ha fet partícep a la Federació Catalana de Voluntariat (FCVS) en la seva aportació al Diccionari de Serveis Socials presentat el passat mes de desembre, per la coincidència de criteris i pel fet de compartir posicionament i reflexió. La directora del Centre de Terminologia Termcat, Rosa Colomer, ha respost que estudiaran els matisos aportats de cara a properes actualitzacions del diccionari.
L’objectiu d’aquestes puntualitzacions no és altre que el de reflectir la importància de les entitats socials en el desenvolupament del voluntariat. 

La pertinença a una entitat de voluntariat sempre s’ha considerat molt important i necessària per a poder parlar de voluntariat en el sentit modern, ja que, si no s’especifica que el voluntari destina el seu temps dins d’una associació es podria entendre que qualsevol acció solidària com ara ajudar un veí d’edat avançada a portar el cistell de la compra pugui ser considerat voluntariat.
Aquest paper de les entitats sense ànim de lucre queda poc reflectit en les actuals de definicions de voluntari/ària i de voluntariat, malgrat que aquesta paraula té dues entrades i en una d’elles si que se’n fa referència.
Podeu consultar les definicions de voluntari/ària i de voluntariat en el Diccionari de Serveis Socials.

El Diccionari dels Serveis Socials no inclou les entitats sense ànim de lucre dins del voluntariat

El TERMCAT estudiarà les puntualitzacions de cara a properes actualitzacions
VOLUNTARIAT - 11.1.2011  El Diccionari dels Serveis Socials que ha publicat el TERMCAT no inclou les entitats sense ànim de lucre com a marc del voluntariat i això ha provocat les queixes de l'Institut Català del Voluntariat i de la Federació Catalana de Voluntariat (FCVS). L'exdirector de l'Incavol, Josep Maria Canyelles, ha notificat el desacord a la directora de Centre de Terminologia TERMCAT, Rosa Colomer, i aquesta ha respost que estudiaran els matisos aportats de cara a properes actualitzacions del diccionari. 


L'objectiu de les puntualitzacions és el de reflectir la importància de les entitats socials en el desenvolupament del voluntariat. Tal com s'explica a voluntariat.cat, la pertinença a una entitat de voluntariat sempre s'ha considerat molt important i necessària per a poder parlar de voluntariat en el sentit modern ja que si no s'especifica que el voluntari destina el seu temps dins d'una associació es podria entendre que qualsevol acció solidària com ara ajudar un veí d'edat avançada a portar el cistell de la compra sigui ser considerat volutnariat. 


Aquest paper de les entitats sense ànim de lucre queda poc reflectit en les actuals de definicions de voluntari/ària i de voluntariat, malgrat que aquesta paraula té dues entrades i en una d'elles si que se'n fa referència.


Nota: Josep Maria Canyelles va ser coordinador (2003-2006) i director (1999-2004) de l'Institut Català del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya. Veure trajectòria personal en el camp del voluntariat: [ca] / [es]

0 comentaris: