21.1.11

Alguna bona pràctica d'RSE lingüística passa a ser normativa

Fa uns dies vam presentar la guia "Empresa i Llengua", sobre com gestionar els aspectes lingüístics dins l'RSE. Ara, l'entrada en funcionament del Codi de consum fa que alguna bona pràctica deixi de ser un tema d'RSE i passi a ser una obligació legal. Però aquesta obligació sols afecta les empreses grans, de manera que continua sent RSE per a les pimes.

I en qualsevol cas, a la guia també es feia una reflexió en el sentit que, en un enfocament RSE, no n'hi ha prou a complir l'articulat de la llei sinó que cal ser respectuós amb l'esperit de la llei, la voluntat del legislador com a expressió de la voluntat majoritària de la comunitat.

En aquest sentit són conegudes en molts àmbits les males pràctiques conegudes col·loquialment com feta la llei feta la trampa. Cal esperar, doncs, que almenys aquelles empreses que opten a models d'RSE no estiguin entre les que poden fer un compliment de la normativa legal pensat per a esquivar-lo, amb la informació mínima per a complir, textos de lletra minúscula, colors de difícil lectura, etc.

APLICACIÓ DEL CODI DE CONSUM
Les multes per incompliment arriben als 10.000 euros, o als 100.000 en cas de múltiple reiteració
Les empreses ja han d'etiquetar almenys en català

Els sis mesos de termini que tenien les grans empreses per complir amb el nou Codi de Consum s'acaben aquest diumenge. El codi obliga a etiquetar els productes almenys en català.

Barcelona | Actualitzada el 21/01/2011

L'etiquetatge en català ha crescut molt els darrers anys, però la majoria de grans empreses i multinacionals encara no l'apliquen als seus productes.

PERE TORDERA
El 23 d'agost va entrar en vigor el Codi de Consum, que, entre altres novetats, converteix en deure per a les empreses el dret dels consumidors a rebre la informació dels productes com a mínim en català. La mesura es va aprovar amb el rebuig de Ciutadans i el PP. Tant aquest darrer partit com el Defensor del Poble van recórrer la normativa i el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el seus recursos, però la norma està en vigor. Les grans empreses -amb més de 200 treballadors- compten amb un termini de sis mesos per adaptar-s'hi, mentre que les petites i mitjanes disposen d'un marge total d'un any. A Catalunya hi ha 2.191 grans empreses.

Segons Bernat Gasull, coordinador de l'àrea d'empresa de Plataforma per la Llengua, els darrers anys l'etiquetatge en català ha crescut molt, sobretot en sectors concrets com el de les aigües, les cerveses i els vins i caves catalans -que han passat d'un 25% de productes en català el 2001 a un 90% el 2010-. En general, però, les grans empreses segueixen fent-ho només en castellà.

Ni l'Agència Catalana de Consum ni Plataforma per la Llengua disposen de dades concretes, però Gasull explica que en l'última observació que va fer l'entitat, al desembre, no van trobar que haguessin fet el canvi grans empreses com Coca-Cola, Danone, Nestlé -exceptuant l'aigua Viladrau-, Lidl, Agrolimen o Nutrexpa. Plataforma per la Llengua ha demanat a 40 empreses com aquestes com han pensat fer el procés d'adaptació a la nova legislació. Gasull remarca que l'entitat abordarà la qüestió amb "un to conciliador i constructiu". A més: "Ens consta que hi ha empreses que hi treballen i ho tindran una mica més endavant, i ho trobem raonable".
Per què el Codi de Consum regula la llengua?
El Codi de Consum és la llei marc per defensar i protegir els consumidors. L'anterior llei de consum, l'Estatut del Consumidor, vigent des del 1993, ja establia el dret dels consumidors catalans a rebre en català les informacions necessàries per al consum. El codi el converteix en una obligació per a les empreses.
Què és el que cal etiquetar almenys en català?
"Totes les informacions necessàries per al consum, l'ús i el maneig dels productes", és a dir les dades que són obligatòries: en els aliments, dades com els ingredients i la data de caducitat; en els productes industrials, els advertiments i instruccions; en els farmacèutics, les instruccions d'ús.
Com es veu afectat el castellà?
L'obligació d'etiquetar en castellà a Catalunya és molt més severa: 196 disposicions obliguen a etiquetar els productes en castellà, amb sancions que en fan molt difícil l'incompliment. El Codi de Consum estableix que s'etiqueti almenys en català, i això evidentment no impedeix fer-ho en qualsevol altra llengua.
Hi ha lleis semblants enlloc més?
Tots els estats de la Unió Europea amb llengües amb tants parlants com el català tenen lleis que fan obligatori etiquetar utilitzant-les. Espanya és una excepció: a la resta de països de la UE, les llengües mitjanes (amb entre mig milió i 10 milions de parlants que l'utilitzen dia a dia i la saben escriure) han estat reconegudes com a llengües oficials en igualtat de condicions amb qualsevol altra, segons la plataforma.
Quines perspectives de compliment hi ha?
Les empreses han tingut 6 mesos per canviar les etiquetes, però des de la Plataforma per la Llengua diuen que probablement s'aplicarà més a poc a poc, perquè necessiten temps per acabar amb els estocs antics i perquè els nous arribin a les botigues. Gasull explica que dependrà de la responsabilitat de cada empresa i del paper de l'administració. "Creiem que els efectes de la llei es veuran al llarg del 2011".
Totes les grans empreses compleixen les 196 disposicions que obliguen a etiquetar en castellà. "No tenen perquè no fer-ho amb aquesta llei", diu Gasull. A costumen a complir-ho primer "les empreses més modernes i responsables, i després s'hi sumen les més conservadores", afirma.
La regulació pot perjudicar les empreses?
Al contrari. Els exemples que hi ha hagut fins ara en sectors com el de la llei han demostrat que les empreses que etiqueten en català venen més, explica Gasull, perquè guanyen proximitat amb el client. "A partir d'aquí les altres s'apunten al carro i una ho encomana a l'altra; el català ven", afirma.
Què passa en cas d'incompliment?
L'incompliment està classificat com a infracció lleu, castigada amb multes de fins a 10.000 euros, que es podrien convertir en fins a 100.000 en cas de reiteració.

0 comentaris: