17.1.11

1.000 papereres ecodissenyades, de plàstic reciclat, arribaran als ajuntaments de Barcelona

Sostenible.cat
Font: Servei d'Equipaments i Espai públic de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona distribueix més de 1.000 papereres ecodissenyades de plàstic reciclat entre els ajuntaments de la província. Aquestes cessions formen part del Programa de mobiliari urbà de la Diputació que té com a objectiu innovar incorporant criteris d'ecodisseny per aconseguir elements cada vegada més sostenibles i que contribueixin a un espai públic de qualitat. L'ecodisseny permet minimitzar els impactes ambientals d'un producte en totes les seves fases: des de l'obtenció de la matèria primera, la fabricació, l'ús i el desmantellament com a residu (veure imatge).
La paperera distribuïda per la Diputació de Barcelona és el resultat de la selecció dels productes existents en el mercat on s'han valorat criteris ambientals d'ecodisseny en cadascuna de les fases del cicle de vida: el percentatge de plàstic reciclat respecte el pes total de la paperera, l'origen i tipologia del plàstic reciclat, la reducció de l'impacte ambiental en el procés de transport i fabricació i la reciclabilitat final de la paperera, entre d'altres.
El producte seleccionat ha estat el que aporta un major valor ambiental en cadascun d'aquests criteris: la paperera Releu dissenyada per Salvador Fàbregas i comercialitzada per l'empresa Onadis Barcelona Disseny.
Entre les característiques d'aquesta paperera cal destacar:
- Està fabricada en un 100% en plàstic reciclat d'origen domèstic post consum, en concret s'utilitza com a matèria primera el plàstic mixt, una barreja de diferents tipus de plàstics que resulta particularment difícil de reciclar.
- Aquest plàstic és d'origen local, fruit del reciclatge de les llars catalanes, es selecciona a les plantes de triatge del nostre país i es transporta fins al fabricant que està ubicat a la província de Girona reduint per tant l'impacte associat al transport.
- El procés de fabricació té una demanada energètica petita donat que la matèria primera es premsa a baixa temperatura i a més en el cas de produir-se peces defectuoses es poden tornar a la línia de producció. Aquest sistema de fabricació del material va ser distingit amb el Premi de la Generalitat de Catalunya del Disseny per al Reciclatge 2009.
- La paperera està acabada en cru, per tant sense utilitzar ni vernissos, ni pintures, ni altres additius evitant l'impacte associat a tots aquests i facilitant-ne el manteniment.
- Una vegada finalitzada la seva vida útil, la paperera és fàcilment desmuntable i es pot tornar a triturar i premsar per fer noves papereres.

Amb l'objectiu de facilitar la campanya de difusió als municipis, la cessió d'aquesta paperera per part de la Diputació va acompanyada de tríptics informatius. Aquests tríptics expliquen de forma entenedora els valors ambientals i de qualitat de l'espai públic que promou la paperera. També pretenen visibilitzar que els esforços de la ciutadania pel reciclatge són recompensats amb elements d'ús comú com la paperera.
Podeu aprofundir en els criteris d'ecodisseny de la paperera en aquest enllaç.

Font: sostenible.cat

0 comentaris: