10.1.11

Estudi sobre el desenvolupament de la responsabilitat social en el sector del comerç detallista

L'Estudi sobre el desenvolupament de la responsabilitat social en el sector del comerç detallista es troba disponible en PDF (166 pàgs).

Aquest estudi va ser elaborat a final del 2009 per Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global), per encàrrec de l'Observatori del Comerç de la Generalitat de Catalunya.

Es va donar a conèixer públicament a la tardor del 2010 amb motiu de la publicació de les 16 fitxes de bones pràctiques d'empreses catalanes del sector detallista.

Ara, a més, es pot accedir al document de l'estudi, del qual s'han extret precisament aquestes fitxes que ja estan publicades a part, per tal d'alleugerir-ne el contingut.

Accés al document en PDF:Així mateix, també podeu fer una lectura ràpida de la part de les conclusions i propostes anant a aquests enllaços dins el nostre bloc:
Altres referències anteriors a aquest estudi:

9.11.10 Compartir valors socials amb els consumidors
3.11.10 Newsletter octubre 2010
31.10.10 Responsabilitat social en establiments detallistes
31.10.10 Responsabilidad social en establecimientos minoristas