1.1.11

MEMÒRIA RSE 2010: Societat / Society / Sociedad

Multes [GRI SO8]

Durant el 2010 he rebut una única multa de trànsit:

-Per excés de velocitat en via urbana a Vilanova i la Geltrú (61 km/h en zona 50). Es va produir a la ronda, on la velocitat en moltes ocasions supera el límit permès atès el seu caràcter de via perimetral, i s'hi acabava d'instal·lar un radar que ha permès una major pacificació general del trànsit.

Cal dir que durant uns dos mesos he hagut de fer una infracció tan greu com anar contra direcció amb el cotxe i de la qual ja vaig informar: Doni'm un permís especial per a fer una infracció, si us plau!


Responsabilitat Global es va dotar d’una política d’urbanitat en la qual aborda la qüestió de les bones pràctiques en l’ús dels vehicles privats.

PROPOSTA: En el cas d’un professional autònom, el respecte al compliment normatiu pensem que ha de tenir en compte també les multes de trànsit, atès que sovint el vehicle constitueix un instrument d’ús intensiu o rellevant. De fet, l’actitud al volant i les seves conseqüències és una dimensió de la urbanitat i aquesta no deixa de ser una manera de poder pressuposar altres actituds professionals i vitals. El civisme i els compromisos socials són un pas més elevat però que s’ha de sostenir sobre la base d’un capteniment, unes formes i una urbanitat que facin possible la convivència.