20.1.11

Les monedes socials / Las monedas sociales

[ca] S'entén per sistemes monetaris socials, també coneguts com alternatius, comunitaris, complementaris, locals, paral·lels, etcètera, aquells sistemes monetaris que es creen al marge de les monedes oficials del país, i que tenen com a objectiu fonamental la promoció de projectes econòmics i socials de caràcter local, alhora que la posada en valor dels actius i recursos locals que no es troben dins dels cercles i circuits ordinaris d'intercanvi causa de l'escassetat de la moneda oficial. La implantació d'aquests sistemes monetaris permet promoure transaccions econòmiques que d'altra manera no tindrien lloc perquè la moneda oficial és escassa. En definitiva, són sistemes organitzats i gestionats destinats a l'intercanvi de determinats productes i serveis produïts en l'àmbit local [llegir sencer en pdf en castellà]

[es] Se entiende por sistemas monetarios sociales, también conocidos como alternativos, comunitarios, complementarios, locales, paralelos, etcétera, a aquellos sistemas monetarios que se crean al margen de las monedas oficiales del país, y que tienen como objetivo fundamental la promoción de proyectos económicos y sociales de carácter local, a la vez que la puesta en valor de los activos y recursos locales que no se encuentran dentro de los círculos y circuitos ordinarios de intercambio debido a la escasez de la moneda oficial. La implantación de estos sistemas monetarios permite promover transacciones económicas que de otro modo no tendrían lugar por ser la moneda oficial escasa. En definitiva, son sistemas organizados y gestionados destinados al intercambio de determinados productos y servicios producidos en el ámbito local [leer entero en pdf en castellano]