27.12.08

Què diuen les enquestes?

Reproduïm aquestes notícies extretes del Butlletí d'Empreses i Drets Humans que publica l'Institut d'Innovació Social d'ESADE i l'editora del qual és Maria Prandi

EL 57 % DELS TREBALLADORS NO SE SENTEN VALORATS PER L’EMPRESA: Aquestes són les conclusions d’un estudi dut a terme pel portal de feina CareerBuilder.es, realitzat entre gairebé 600 treballadors a Espanya. Una de les conclusions principals revela que els treballadors són més lleials a les seves pròpies carreres professionals que als seus ocupadors. En aquest sentit, un 20 % assegura que “no sent lleialtat” cap a la seva empresa actual, mentre que un 23 % afirma que li agradaria canviar de feina “en un any o menys”. Les raons que porten els treballadors a fer aquestes afirmacions estan relacionades amb la manca d’oportunitats d’ascendir (62 %), no sentir-se atrets per la feina (55 %), no veure recompensats els esforços (50 %), no estar ben pagats (48 %), no tenir prous beneficis (42 %) o no agradar-los el seu cap (21 %). (RSE), EP, 16/12/08.

PACTE MUNDIAL: Un 64 % de les empreses signants del Pacte Mundial analitzades per aquest organisme no fa visites “periòdiques” als tallers dels proveïdors per assegurar que es respectin els drets humans. Així, de les 167 empreses analitzades a escala mundial (un 64 % de les quals són grans companyies), un 86 % afirma que compta amb accions concretes per assegurar el respecte dels drets humans, mentre que un 80 % assenyala que, a més, té mecanismes de seguiment per controlar aquestes accions. Per contra, només un 53 % fa un diagnòstic previ de la situació abans d’iniciar qualsevol mena d’acció. A més, només un 36 % de les empreses analitzades diu que fa visites periòdiques als tallers dels proveïdors, mentre que un 75 % inverteix en la comunitat en què opera. Així mateix, un 7,2 % de les empreses considera que hi ha “risc” que es produeixin treballs forçats en les seves instal•lacions. En el cas d’Espanya, les empreses signants “estan realitzant una bona implantació” en matèria de drets laborals, segons aquesta organització, perquè fomenten les activitats relacionades amb la conciliació de la vida familiar i la professional. A més, un 75 % declara que compta amb mecanismes d’atenció per als treballadors, mentre que també s’ha registrat un augment en el nombre d’accions relacionades amb la discriminació, sobretot en el capítol d’igualtat de gènere. (DH), EP, 09/12/08.

TRANSPARÈNCIA: Les empreses espanyoles ubicades a l’Amèrica Llatina són les més corruptes d’aquest continent, segons l’opinió dels empresaris de l’Argentina, el Brasil, Xile i Mèxic, només per darrere de les empreses xineses i seguides de les italianes, segons les dades extretes de l’índex de fonts de suborn (IFS) elaborat per Transparència Internacional. Segons va explicar Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de la Universidad Rey Juan Carlos, les empreses espanyoles que operen al Pròxim Orient i a l’Àfrica “no surten mal parades” pels enquestats d’aquestes regions, mentre que, en el cas de l’Amèrica Llatina, els executius de la zona consideren que les empreses espanyoles són “les més propenses a subornar quan fan negocis a la regió”, només superades per la Xina. A escala mundial, l’estudi destaca que les empreses de països com ara Bèlgica, el Canadà, els Països Baixos i Suïssa tenen els nivells de corrupció més baixos dels 22 estats analitzats. Espanya es troba a la meitat de la taula, en el lloc número 12. (DH), EP, 09/12/08.

DISCAPACITATS: Només el 36 % de les empreses espanyoles té contractada alguna persona amb discapacitat, segons revela l’estudi Discapacitados y empresas: un análisis de la productividad, elaborat per l’Institut d’Acció Social Mapfre i la Facultat de Ciències del Treball de la Universidad de Cadiz, en col·laboració amb el grup Indehold. Actualment, hi ha 100.000 persones amb discapacitat que treballen a Espanya. Però, malgrat que el 65 % de les 550 empreses enquestades coneix la Llei d’integració social de minusvàlids (LISMI), l’informe indica que una mica menys de la meitat implica directament en plantilla algun representant d’aquest col·lectiu. (RSE), ComunicaRSE, 10/12/08.

Font: http://www.innovacionsocial.esade.edu/bedh/img/bedh008c.pdf