7.12.08

Canyelles debat la seva Memòria davant experts en RSE

Aquest divendres dia 5 de desembre ha tingut lloc la sessió mensual de la Comissió de Responsabilitat Social de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. En aquesta ocasió, tal com vam avançar, el tema ha estat Té sentit una Memòria d’RSE en un model unipersonal?

Josep Maria Canyelles hi ha aportat les seves reflexions sobre la qüestió i les persones presents han debatut sobre quin enfocament correspon i quins indicadors cal focalitzar. Cal dir que Canyelles va fer pública fa poc la seva memòria com a Responsabilitat Global. En primer lloc ha mostrat la Memòria d'Activitats 2007, en un document ppt, i posteriorment la Memòria RSE GRI-G3 en un pdf.

Canyelles no nega que el seu objectiu és que la gent es miri la memòria d'actuacions, que ja inclou algunes dades d'RSE. La memòria GRI serà solament per a curiosos o experts, o parts interessades molt específiques.

Canyelles ha explicat el sentit que pren aquesta memòria per a la seva tasca professional, i ha destacat que el fet que fins ara ha estat en període de comentaris. De fet, tant l'absència de grups d'interès rellevants com el fet de ser la primera memòria ha comportat que la memòria s'hagi elaborat amb poca constrastació. És per això que va voler compartir-la amb altres professionals, igual que en aquesta mateixa sessió, per tal de trobar la millor manera de treballar els indicadors i fer possible que altra gent s'hi afegeixi.

Entre els presents han destacat precisament l'oportunitat que podia suposar de cara a un procés de benchmarking. I l'autor ha destacat que la seva orientació, com la dels presents, és a fer xarxa amb altres professionals, de manera que la transparència era un actiu per a facilitar-ho.

També s'ha destacat el valor que podia tenir per a un mateix, és a dir, per a millorar la pròpia gestió i per a objectivar certs objectius amb indicadors. Canyelles ha explicat que ara pot dir a un acompanyant que "no puc córrer més, no sols per convicció sinó perquè m'he obligat a fer públiques les multes rebudes", i això reforça clarament les actituds fent-les més coherents.

Preguntat sobre el nivell del GRI a què es correspon, l'autor ha manifestat que no ho havia contrastat i que no pretenia fer-ho. Primera perquè no suposaria res rellevant, però també perquè hi ha indicadors contra els quals s'aporta informació però sense la profunditat que se li demanaria a una organització, de manera que no pretendria establir una comparació.

Davant la pregunta de com pretenia comunicar-ho, Canyelles ha manifestat que no aquesta no era un objectiu. De fet, es va enviar per mitjà del darrer newsletter, per tant ha arribat a tots els partprenents, però no més enllà. No podem ser pretensiosos davant un primer exercici. Potser l'any vinent sortirà amb una major qualitat que pot permetre divulgar-la a un major nivell i que pugui servir d'exemple a altres professionals.

Una de les recomanacions fetes a l'autor ha estat en el sentit que no calia seguir tant l'índex del GRI i seria millor fer-la de manera més lliure. Canyelles ha manifestat que inicialment va fer-la seguint estrictament l'esquema GRI -cosa que mai aconsellaria a una empresa- per una qüestió de practicitat i de millorar la base sobre la qual poder debatre amb altres professionals sobre com enfocar o modificar cada indicador. Posteriorment a la contrastació amb un altre professional ja li va donar un caràcter més 'literari', però sense que fos un document lliure. No obstant, segurament, de cara al proper exercici és possible que faci un enfocament més lliure.

En aquest mateix sentit, es considera que per a un autònom sense persones contractes seria millor no parlar de la dimensió laboral i focalitzar en canvi una dimensió de treball en xarxa.

Finalment, Canyelles ha expressat que "no crec que l'aspiració sigui que tots els professionals facin una memòria d'RSE. Però sí que seria òptim que els professionals gestionessin la seva RSE. I cadascú sabrà quins valors hi vol posar. Estic segur que per a molts, la transparència serà un element rellevant i avui dia tenim la sort dels blocs. Ara qui entengui que la transparència és el twitter ja podem plegar! Poc m'importa el que fa un company a les 10:36 d'un dia qualsevol. Però sí que em pot interessar saber com el valora la clientela, amb qui fa xarxa, quina estratègia posa en joc, si té multes o conflictes per motius poc ètics. Tot això pot ajudar a determinar els interessos per a col·laborar-hi o no".